2012
   
   
Музей по история на физическите науки

ФЕВРУАРИ

Тържествено събрание, посветено на 100 ГОДИНИ ОТ ПРИЕМАНЕТО НА ЗАКОНА ЗА БАН И ПРЕИМЕНУВАНЕТО НА КНИЖОВНОТО ДРУЖЕСТВО В АКАДЕМИЯ организира Клубът на физика на 1 февруари 2012 г. от 16 часа в Големия салон на Централно управление на БАН , ул. 15 ноември № 1, София с участието на симфоничен оркестър с диригент Ст. Недялков.

Лекция на доц. д-р Бойко Рангелов на 10 февруари (петък) 2012 г. от 17:00 часа в книжарница Иван Е. Гешов на ул. Сердика № 4. Организатори: Клубът на физика и фирмената книжарница на Академично издателство "Проф. Марин Дринов". Тема на лекцията е участието му в националната експедиция през 2011 - 2012 година на остров Ливингстън, Антарктида

Доц. д-р Стефан Балабанов бе удостоен с почетния знак на Института по физика на твърдото тяло "Акад. Г. Наджаков" на лента за цялостната му дейност и във връзка с навършване на 80 години (Протокол № 1 от 23 февруари 2012).

    На 2 февруари 2012 година Василка Стефлекова, докторант при Института по физика на твърдото тяло - БАН получи наградата на ЮНЕСКО "За жените в науката" (2011) за работата си по проекта "Емисионна спектроскопия с лазер – разряд в кух катод за преки анализи". Тя разделя наградата от 5 000 евро с биоложката Ралица Зидарова, участвала в 4 експедиции на остров Ливингстън. Василка Стефлекова споделя, че работата й, осъществена в лабораторията по атомна спектроскопия, има за цел да разшири прилагането на лазерните технологии за количествен спектрален анализ на археологически артефакти чрез създаването на нов метод за анализ на керамика и стъкло. Предлаганият метод използва разряд в кух катод и лазерна аблация. Разряда в кух катод е универсален спектрален източник за анализ на материали. Характерното за него е, че катода е с цилиндрична форма и играе ролята на образец. Специфично свойство при този тип разряд е бързото разпрашване на катода чрез атомите на буферния газ от където се получат следи на обекта на изследване, които се възбуждат в разряда. От излъчването им се получава спектъра на изследвания образец. [http://video.bgnes.com/view/33352]


МАРТ

Лекция на проф. дфн Иван Лалов „ЩРИХИ ОТ ИСТОРИЯТА НА СЪВРЕМЕННАТА ФИЗИКА“
9 март (петък) 2012 от 17:30, заседателната зала (4-ти етаж сграда А) на Физическия факултет на Софийски университет, бул. “Джеймс Баучър № 5. Организатори: Клубът на физика с председател доц. д-р Стефан Балабанов и Софийският клон на Съюза на физиците в България с председател проф. дфн Т. Мишонов организират лекция по история на физиката на тема


АПРИЛ

40-та НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА на тема
СЪВРЕМЕННИ ЦЕЛИ ПРЕД ОБРАЗОВАНИЕТО ПО ФИЗИКА В СРЕДНИТЕ И ВИСШИ УЧИЛИЩА
(100 години рентгеноструктурен анализ)
Габрово, 5 – 8 април 2012 г.
Организационен комитет
Педседател проф. дфн И. Лалов
Зам. председатели: проф. дфн Н. Балабанов, проф. дфн И. Узунов, доц. д-р М. Гайдарова
Членове: доц. д-р Е. Вълчева, доц. д-р В. Иванов, доц. д-р И. Йорданова, доц. д-р Л. Лазов, П. Лазарова, Р. Конова, В. Хаджимитова, Т. Иванова, Н. Димитрова.
Секретар М. Джиджова

МАЙ

   

    Софийският фестивал на науката се проведе от 9 до 13 май 2012 година в парк Оборище (Владимир Заимов) в София. История на ранната Вселена; приложна магия; свръхновите и ускоряващата Вселена; космически предизвикателства; защо халът ни е зян; извънземни, а защо не; танцът на светлина, направи си сам; мозъчни издънки са част от темите в програмата на Фестивала.
Вход: 4 лв.

    Съюзът на физиците клон Пловдив и Пловдивския университет организираха семинар на тема "Съвременни аспекти в обучението по физика и астрономия" на 19 май 2012 година от 9:30 часа в VIII-ма аудитория на Пловдивски университет.

БАН тържествено събрание в Големия салон на 23 май 2012 г. от 11 часа по случай 24 май

Българската Академия на Науките награди проф. дфн Трою Троев, проф. дфн Николай Тончев, доц. Радомир Еников с Почетния знак на БАН „Марин Дринов на лента“ и акад. дфн Александър Попов, доц. д-р Стефан Балабанов, проф. Янко Димитриев (ХТМУ) и доц. д-р Васил Ловчинов с Почетния знак на БАН - значка „За заслуги към БАН”.


ЮЛИ

    Юлски лекторат
Проблеми на модерната физика и естествените науки
Физическия факултет на Софийски университет, бул Дж. Баучър 5, аудитория А315
София, България
9 - 11 юли 2012 г.

Програма
Понеделник 9 юли 2012 г. - А315 аудитория “Проф. Карамихайлова”
09:00 – 10:30 Михаил Михов, Магнитния запис (Приложен магнетизъм)
10:45 – 12:15 Емил Хорозов, Финансирането на българската наука и българското обществено мнение
Вторник 10 юли 2012 г.
09:00 – 09:45 Янко Николов, Екзопланети
09:45 – 10:30 Петко Недялков, Екстинция на светлината и дефицит на химични елементи в галактиките
10:45 – 12:15 Митко Димитров, Пластоцианин “b” – нов компонент във фотосинтетичната верига на висшите растения
Сряда 11 юли 2012 г.
09:00 – 09:30 Васил Гурев, Пожара в Бистришко бранище
09:45 – 11:15 Венелин Кожухаров, В търсене на Хигс-бозона


СЕПТЕМВРИ

  Европейска нощ на учените 2012

София: БАН- Централно управление, Техническия университет, НАТФИЗ и VIVACOm Art Hall (Телефонна палата); Пловдив; Стара Загора, Хасково, Плевен, Бургас и Варна
28 септември 2012 година
За осма поредна година, в цяла Европа, на 28-ми септември ще се проведе Нощта на учените‘ 2012 год. В България, за първи път, събитието ще обедини учени, студенти и преподаватели от седем града на страната. Фокусът на инициативата е Европейската година за активно остаряване и солидарност между поколенията.
Институтът по физика на твърдото тяло ще участва в направление Панаир на иновациите – последни постижения и разработки на изследователи от Българската академия на науките с два постера, които можете да видите във ВИВАКОМ Art Hall (телефонната палата). Те са на тема:
„Липидните бислоеве като биосъвместими моделни системи – експериментално изследване на мембранната еластичност“ с автори Деница Миткова, Ангелина Стоянова-Иванова, Виктория Виткова.
„Приложение на свръхпроводими керамики в Ni/Zn батерии“ с автори Г. Иванова, А. Стоянова-Иванова, С. Терзиева, Д. Ковачева, М. Младенов.
Във ВИВАКОМ Art Hall от 19 до 20 часа ще се състои презентационно представяне на 5-те финалисти в конкурса за студенти и докторанти за иновационни проекти с приложна насоченост, подкрепен в рамките на Европейската нощ на учените 2012, след което ще бъдат връчени наградите на победителите.
В БАН от 17 часа ще бъде открита изложба живопис "ДРУГАТА СТРАНА", на доц. д-р Вихрен Чакъров и доц. д-р Мариана Кънева от ИФТТ.
Радостина Камбурова, ПР на ИФТТ


ОКТОМВРИ

    НАУКА НА СЦЕНАТА 4
   Севлиево
   26 – 28 октомври 2012 г.

Председателят на фестивала проф. дфн Ана Георгиева:    "От името на Националния организационен комитет на програмата Наука на сцената имам удоволствието да ви уведомя за провеждането на четвъртото издание на Националния фестивал “Наука на сцената-4” от 26 до 28 октомври 2012 год. в гр. Севлиево. Това събитие е утвърдено и включено в Националния календар за извънучилищни дейности на Министерството на образованието, младежта и науката за учебната 2012/2013 година. Националният фестивал ще бъде последван от едноименната международна изява (Science on Stage) през месец април 2013 г. в Полша и Германия . Представители от 29 европейски страни, в това число и България, ще имат възможност да представят своите идеи и проекти, свързани с възможността учители и ученици да осмислят и представят естествените науки по нов оригинален начин, свързан с естетическото и емоционалното им съдържание, като целта му е да се повищи интереса към тях и да се разкрият възможностите и перспективите, които те им предоставят.
   Освен повишаването и осъвременяването на знанията на българските ученици по естествените науки, участието им в фестивала подпомага развитието на техните творчески и комуникационни умения, което е и една от главните цели на националното ни образование и съществен елемент от културата на съвременния човек. Участието на най-добрите в Международния фестивал Наука на сцената издига престижа на страната ни на Европейската сцена и създава полезни за бъдещето на младото поколение контакти в сферата на образованието, естествените науки и културата и условия за интегрираренето им в европейското научно, образователно и културно пространство.
   Организатори са Националният организационен комитет (НОК) на програмата Наука на сцената, Министерството на образованието, младежта и науката и Община Севлиево, с подкрепата и съдействието на Съюза на физиците в България, Българското дружество за химическо образование и история и философия на химията – Съюз на химиците в България, Съюза на биолозите в България, Съюза на учените в България, Британски съвет България, Фондация „Еврика”, Форум „Демокрит”, Националния политехнически музей, Националния ученически екопарламент, Центъра за творческо обучение София.
   Домакини за трети пореден път са Община Севлиево и Регионален инспекторат по образование гр. Габрово.
   Национално жури ще определи най-добре представилите се в различните направления на фестивала и ще предложи на Международния организационен комитет за утвърждаване на участниците ни в международното издание”.


    „Иновативни методи използвани в обучението по физика и астрономия”
Семинар на учителите по физика и астрономия
   Гюлечица
   19 – 21 октомври 2012 г.

Програма

петък 19 октомври 2012
15:00 – Тръгване от София
17:00 – 18:00 Настаняване
19:00 – Вечеря

събота 20 октомври 2012
7:30 – 9:00 Закуска
9:30 – 11:30 Дискусия за обучението по физика и астрономия 7.-12. клас в контекста на новите промени в училищното образование – водещ Валентина Иванова – главен експерт по физика и астрономия в МОМН
11:30-11:45 Кафе пауза
11:45 – 12:15 Николай Йорданов, 18 СОУ, София „Формиране на научна грамотност и ключови компетентности чрез обучението по физика”
12.15 – 12:45 Донка Николова, 9 ФЕГ, София „Изработване на портфолио по природни науки”
13:00 – 15:00 Обяд
15:00 – 17:00 д-р Васил Йорданов, Възможности за компютъризиран експеримент в средното образование по физика и природни науки
17:00 – 17:30 Иваничка Петкова, ОУ Велико Търново, проект "Photonics explorer" – Оптика 7. клас.
17:30 – 18:00 Борислав Марковски, ПМГ Велико Търново, проект "Photonics explorer" – Оптика 10. клас.
18:00 – 18:30 Радка Костадинова, Вършец „Оборудване на кабинет по физика”
18:30 –19:30 Свободна дискусия на тема „Кабинетите по физика”
20:00 Вечеря

неделя 21 октомври
8:30 – 9:00 Закуска
9:00 – 9:30 Албена Йочкова, 31 СУЧЕМ, София „Създаване на познавателен интерес и повишаване на практическите умения в обучението по природни науки чрез проектна дейност“
9:30 – 10:00 Лили Самуркова, 164 ГПИЕ, София „Работа в групи”
10:00 – 10:30 Милена Гошева, ПГ „Джон Атанасов”, София „Нови подходи в обучението по физика”
10:30 – 11:00 Радка Костадинова, СОУ, Вършец „Груповата работа в обучението по физика”
11:00 – 11:15 Кафе пауза
11:15 –12:15 Обучението по физика в Македония, (Оливер Зайков и Стойан Манолев)
12:15 – 12:45 Антоанета Димитрова, СОУ, Пирдоп „Посещение на учителите в ОИЯИ Дубна и ЦЕРН”
12:45 – 13:00 Освобождаване на стаите
13:00 – 14:00 Обяд
14:00 – 15:00 Дискусия за нов формат на национално състезание по физика (експеримент)
15:15 – 16:00 кафе пауза
16:00 Отпътуване за София; очаквано пристигане 18:00.

    Софийският клон на Съюза на физиците в България със съдействието на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, РИО – София-град, и фондация „Св. Седмочисленици-08” организира традиционен семинар на учителите по физика и астрономия в Гюлечица (85 км. от София, в местността Гьолечица, на пътя между с. Говедарци и туристически център Мальовица).

    Осигурен е транспорт с микробус (или автобус): Заминаване за Гюлечица в петък 19 октомври, 15:00 от главния вход на Физически факултет, сграда А, 1164 София, бул. Дж. Баучър 5. Връщане от Гюлечица: неделя 21 октомври, 16:00.

    Настаняването е в УНБ, цена на легло 17 лв. Цена на самостоятелна стая 34 лв. За настаняване малко по добри условия на сравними цени може да намерите в близкия хотел-ресторант „Дивите Петли“ – Гюлечица.

    За индивидуални справки и резервация: тел: 071 25 22 50, мобилен: 0887 24 04 96, е-поща

    Съюзът на физиците клон Пловдив и Пловдивския университет организираха среща с проф. Иван Лаловна на 30 октомври 2012 година от 10:30 часа в заседателната зала на Пловдивски университет с лекция на тема: “Развитие на идеите в Оптиката”.


Начало

Съюз на физиците в България

Създаден: 20.01.2010
Променен: 22.02.2015