Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките

Конкурс-БАН

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

Симпозиум

Юбилеи

Новини

Видео

Литература

Връзки

Услуги

КнижарницаМемоари


Създаден 8.7.2021
Променен 3.8.2021

Професор дфн
МИРОСЛАВ ВЕРГИЛОВ АБРАШЕВ
2021
Творческа биография

Формуляр

Постижения

Справка по критериите

Публикации по конкурса

Публикации

ЦитатиСтатии в списания

Статия 1

Статия 2

Статия 3

Статия 4

Статия 5

Статия 6

Статия 7

Статия 8

Статия 9

Статия 10

Статия 13

Статия 14

Статия 15

Статия 19

Статия 20

  Статия 23

  Статия 24

  Статия 31

  Статия 32

  Статия 33

  Статия 34

  Статия 35

  Статия 37

  Статия 38

  Статия 39

  Статия 40

  Статия 41

  Статия 42

  Статия 44

  Статия 45

  Статия 46

  Статия 47

  Статия 48

  Статия 49

  Статия 50

  Статия 51

  Статия 52

  Статия 53

  Статия 54

  Статия 55

  Статия 56

  Статия 57

  Статия 58

  Статия 59

  Статия 60

  Статия 61

  Статия 62

  Статия 63

  Статия 64

  Статия 65

  Статия 66

  Статия 67

  Статия 68

  Статия 69

  Статия 70

  Статия 71

  Статия 72

  Статия 73

  Статия 74

  Статия 75

  Статия 76

  Статия 77

  Статия 78

  Статия 79

  Статия 80

  Статия 81

  Статия 82

  Статия 83

  Статия 84

  Статия 85

  Статия 86

  Статия 87

  Статия 88

  Статия 89

  Статия 90

  Статия 91

  Статия 92

  Статия 93

  Статия 94

  Статия 95

  Статия 96

  Статия 97

  Статия 98

  Статия 99

  Статия 100

  Статия 101

  Статия 102

  Статия 103

  Статия 104

  Статия 105

  Статия 106

  Статия 106a

  Статия 107

  Статия 108

  Статия 109

  Статия 110

  Статия 111

  Статия 112

  Статия 113

  Статия 114

Цитати

Цитат 1
Цитат 2
Цитат 3
Цитат 4
Цитат 5
Цитат 6

Награди