Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките

Конкурс-БАН

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

Симпозиум

Юбилеи

Новини

Видео

Литература

Връзки

Услуги

КнижарницаМемоари


Създаден 30.5.2018
Променен 17.9.2018

Проф. дфн
Стойчо Стоянов Язаджиев
2021Формуляр

Творческа биография

Научни постижения

Публикации

Избрани публикации

Цитати

Избрани цитати