Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките

Конкурс-БАН

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

Симпозиум

Юбилеи

Новини

Видео

Литература

Връзки

Услуги

КнижарницаМемоари


Създаден 11.7.2021
Създаден 17.7.2021

Проф. дфн
Пламен Христов Иванов
2021Биография

Формуляр

Постижения

Избрани публикации

Публикации

Цитати