Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките

Конкурс-БАН

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

Симпозиум

Юбилеи

Новини

Видео

Литература

Връзки

Услуги

КнижарницаМемоари


Създаден 18.6.2021
Променен 16.7.2021

Проф. дфн
Радослав Костадинов Заманов
2021Творческа биография

Формуляр

Научни постижения

Публикации

Цитати

ПУБЛИКАЦИИ

001
002
003
004
005
006
008
010
011
012
013
014
015
017
018
019
020
021
022
023
025
027
030
031
032
033
034
036
037
039
040
041
044
045
046
047
048
049
050
051
052
053
054
055
056
057
058
059
060
061
062
063
064
065
066
067
068
069
070
071
072
073
074
075
076
077
078
079
080
081
082
083
084
085
086
087
088
089
090
091
092
093
094
095
096
097
098
099
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
146
147
148
150
151
152
153
154