Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките

Конкурс-БАН

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

Симпозиум

Юбилеи

Новини

Видео

Литература

Връзки

Услуги

КнижарницаМемоари


Създаден 1.7.2021
Променен 16.7.2021

Чл.-кор. проф. дфн
Валентина Борисова Петкова
2021

Дарение


Автобиография

Формуляр

Основни резултати

Критерии

Поканени доклади

Избрани публикации

Публикации

Индекс на Хирш

Лекции по конформна теория на полето

Цитати

Публикации

c14

c15

c16

c17

6

9

11

12

18

19

20

21

22

23

25

26

27

28

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

43

45

46

48

49

51

53

54

55

56

58

59

60

Монография

Книга