Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките

Конкурс-БАН

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

Симпозиум

Юбилеи

Новини

Видео

Литература

Връзки

Услуги

КнижарницаМемоари


Създаден 31.5.2018
Променен 10.7.2021

Професор дфн
МИРОСЛАВ ВЕРГИЛОВ АБРАШЕВ
2018
Творческа биография

Постижения

Публикации

Публикации по конкурса

Цитати