Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките

Конкурс-БАН

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

Симпозиум

Юбилеи

Новини

Видео

Литература

Връзки

Услуги

КнижарницаМемоари


Създаден 9.11.2014
Променен 9.7.2021

Професор дфн
МИРОСЛАВ ВЕРГИЛОВ АБРАШЕВ
2014Заявление

Формуляр

Автобиография

Приноси

Критерии

Критерии 5

Статистически данни

Статистически данни за 5 години

Докторанти

Свидетелство

Публикации

Цитати