Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките

Конкурс-БАН

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

Симпозиум

Юбилеи

Новини

Видео

Литература

Връзки

Услуги

КнижарницаМемоари


Създаден 7.6.2018
Променен 14.7.2021

Професор дфн
Александър Александров Драйшу
2018

Дарение
Автобиография

Приноси

Справка по критериите

Статистически данни

Публикации

Цитати

Подбрани цитирания

Редакторска дейност

Експерт

Сертификат

Рецензент 1

Рецензент 2

Комисии

Член на програмен комитет