Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките

Конкурс-БАН

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

Симпозиум

Юбилеи

Новини

Видео

Литература

Връзки

Услуги

КнижарницаМемоари


Създаден 7.6.2018
Променен 17.8.2018

Професор дфн
Александър Александров Драйшу
2018

Дарение

Заявление

Номинация, Протокол

Формуляр

Автобиография

Приноси

Справка по критериите

Статистически данни

Дипломи

Публикации

Цитати

Подбрани цитирания

Поканени доклади,

Пленарни доклади

Ръководство на дипломанти

Ръководство на докторанти,

Консултант на докторанти

Редакторска дейност

Експерт

Сертификат

Рецензент 1

Рецензент 2

Рецензент 3

Работа в полза на БАН

Комисии

Административна работа

В центъра по фотоника

Член на програмен комитет

СТАТИИ

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

A10

A11

A12

A13

A14

A15

A16

A17

A18

A19

A20

A21

A22

A23

A24

A25

A26

A27

A28

A29

A30

A31

A32

A33

A34

A35

A36

A37

A38

A39

A40

A41

A42

A43

A44

A45

A46

A47

A48

A49

A40

A51

A52

A53

A54

A55

A56

A57

A58

A59

A60

A61

A62

A63

A64

A65

A66

A67

A68

A69

A70

A71

A72

A73

A74

A75

A76

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

B9

B10

B11

B12

B13

B14

B15

B16

B17

B18

B19

B20

B21

B22

B23

B24

B25

B26

B27

B28

B29

B30

B31

B32

B33

B34

B35

BB1

BB2

BB3

BB4

ЛЕКЦИОННИ КУРСОВЕ
Електричество и магнетизъм

L1    L2    L3    L4    L5    L6    L7    L8    L10    L11    L12    L13    L14    L15    L16    L17    L18    L19    L20    L21    L22    L23    L24    L25    L26    L27    L28    L29    L30   

Нелинейни оптични вълни

Раздел 1    Раздел 2    Раздел 3    Раздел 4    Раздел 5    Раздел 6    Раздел 7   

Оптични комуникации

Тема 1    Тема 2    Тема 3    Тема 4    Тема 5    Тема 6    Тема 7    Тема 8    Тема 9    Тема 10    Тема 11    Тема 12    Тема 13    Тема 14    Тема 15    Тема 16    Тема 17    Тема 18    Тема 19   

Оптични вълни в линейна и нелинейна среда

L1    L2    L3    L4    L5    L6    L7    L8    L9    L10    L11    L12   

Подбрани важни цитирания

C1    C2    C3    C4    C5    C6    C7    C8    C9    C10    C11    C12    C13    C14    C15    C16    C17    C18    C19    C20    C21    C22    C23    C24    C25    C26    C27    C28    C29    C30    C31    C32    C33