Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките

Конкурс-БАН

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

Симпозиум

Юбилеи

Новини

Видео

Литература

Връзки

Услуги

КнижарницаМемоари


Създаден 9.11.2014
Променен 10.6.2018

Професор дфн
Лъчезар Аспарухов Аврамов
Приноси

Автобиография

Формуляр

Проекти

Нови продукти и методи

Международно сътрудничество

Публикации

Публикации 10

Цитати