Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките

Конкурс-БАН

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

Симпозиум

Юбилеи

Новини

Видео

Литература

Връзки

Услуги

КнижарницаМемоари


Създаден 11.6.2018
Променен 6.7.2021

Чл.-кор. проф. дфн
Чавдар Пенев Стоянов
2018

ДарениеБиографични данни

Описание на най-важните постижения

Публикации

Избрани публикации

Цитати в научни списания

Цитати в монографии, справочници, дисертации и материали на конференции

Най-цитирани публикации

Награда

Награда 1980

Награда 1989

Награда 2015

Конференция 2013