Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките

Конкурс-БАН

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

Симпозиум

Юбилеи

Новини

Видео

Литература

Връзки

Услуги

КнижарницаМемоари


Създаден 11.6.2018
Създаден 21.1.2019

Чл.-кор. дфн
Чавдар Пенев Стоянов
2018

Дарение

Биографични данни

Диплома

Диплома 1

Описание на най-важните постижения

Публикации

Избрани публикации

Цитати в научни списания

Цитати в монографии, справочници, дисертации и материали на конференции

Най-цитирани публикации

Награда

Награда 1980

Награда 1989

Награда 2015

Конференция 2013