Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките

Конкурс-БАН

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

Симпозиум

Юбилеи

Новини

Видео

Литература

Връзки

Услуги

КнижарницаМемоари


Създаден 29.3.2015
Създаден 12.6.2018

Чл.-кор. дфн
Чавдар Пенев Стоянов
2015


  1. Заявление

  2. Формуляр

  3. Автобиография

  4. Приноси

  5. Критерии

  6. Статистически данни

  7. Докторанти

  8. Лекции

  9. Редактор на сп. "Физика Элементарных Частиц и Атомного Ядра"

  10. Публикации

Диплома           Диплома 1

Конференция 2009           Конференция 2012           Конференция 2013

Награда          Награда 1980           Награда 1989           Награда 2015          

Цитати         

Цитати 1         

Цитати - разпределение