Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките

Конкурс-БАН

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

Симпозиум

Юбилеи

Новини

Видео

Литература

Връзки

Услуги

КнижарницаМемоари


Създаден 29.3.2015
Променен 6.7.2021

Чл.-кор. проф. дфн
Чавдар Пенев Стоянов
2015Формуляр

Автобиография

Приноси

Критерии

Статистически данни

Докторанти

Лекции

Редактор на сп. "Физика Элементарных Частиц и Атомного Ядра"

Публикации

Конференция 2009
Конференция 2012
Конференция 2013

Награда
Награда 1980
Награда 1989
Награда 2015

Цитати
Цитати 1
Цитати - разпределение