Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките

Конкурс-БАН

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

Симпозиум

Юбилеи

Новини

Видео

Литература

Връзки

Услуги

КнижарницаМемоари


Създаден 9.11.2014
Променен 13.7.2021

Професор дфн
Александър Александров Драйшу
2014

Дарение

Предложение

Автобиография

Автобиография 1

Автобиография 2

Формуляр

Принос

Принос 1

Принос 2

Принос 3

Изпълнение на критериите

Статистически данни

Доклади

Доклади 1

Редакторска дейност

Научен консултант на докторанти

Научен ръководител на докторанти

Научен ръководител на дипломанти

Рецензентска дейност

Публикации

Цитати

Цитати 1