Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките

Конкурс-БАН

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

Симпозиум

Юбилеи

Новини

Видео

Литература

Връзки

Услуги

КнижарницаМемоари


Създаден 8.6.2018
Променен 25.8.2018

Чл.-кор. дфн
Георги Михайлов Младенов
2018

Формуляр

Справка за най-важните постижения

Описание на някои от резултатите

Списък на научните трудове

Цитирания

Избрани цитирания

c-phd, c1, c2, c3, c4, c5, c6, c7, c8, c9
c10, c101, c102, c103, c104, c105