Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките

Конкурс-БАН

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

Симпозиум

Юбилеи

Новини

Видео

Литература

Връзки

Услуги

КнижарницаМемоари


Създаден 8.6.2018
Променен 9.6.2021

2018
Чл.-кор. дфн
Георги Михайлов Младенов
(10.05.1941 - 2020)

Формуляр

Справка за най-важните постижения

Описание на някои от резултатите

Списък на научните трудове

Цитирания

Избрани цитирания