Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките

Конкурс-БАН

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

Симпозиум

Юбилеи

Новини

Видео

Литература

Връзки

Услуги

Книжарница



Мемоари


Създаден 30.3.2015
Променен 10.6.2018

Чл.-кор. дфн
Георги Михайлов Младенов
2015




 1. Заявление

 2. Формуляр

 3. Автобиография

 4. Диплома

 5. Приноси

 6. Критерии

 7. Статистически данни

 8. Статистически данни (2010 – 2015)

 9. Докторанти

 10. Публикации

 11. Монографии

 12. Доклади

 13. Договори

 14. Икономически резултати от внедряване на научни разработки

 15. Цитати