Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките

Конкурс-БАН

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

Симпозиум

Юбилеи

Новини

Видео

Литература

Връзки

Услуги

КнижарницаМемоари


Създаден 8.11.2014
Променен 10.6.2018

Професор дфн
СТОЙЧО СТОЯНОВ ЯЗАДЖИЕВ
2014  1. Автобиография

  2. Формуляр

  3. Приноси

  4. Статистически данни

  5. Докторанти

  6. Публикации

  7. Цитати