Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките

Конкурс-БАН

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

Симпозиум

Юбилеи

Новини

Видео

Литература

Връзки

Услуги

КнижарницаМемоари


Създаден 8.11.2014
Променен 6.7.2021

Професор дфн
СТОЙЧО СТОЯНОВ ЯЗАДЖИЕВ
2014Автобиография

Формуляр

Приноси

Статистически данни

Докторанти

Публикации

Цитати