Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките

Конкурс-БАН

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

Симпозиум

Юбилеи

Новини

Видео

Литература

Връзки

Услуги

КнижарницаМемоари


Създаден 29.5.2018
Променен 25.1.2019

Академик
Петър Асенов Атанасов
ИЗБРАН 2018

Дарение

Творческа биография

Постижения

Трудове

Избрани трудове за участие в конкурса

Цитати

B.I.43

B.I.76

B.I.83

B.I.89

B.I.91

B.I.100

B.I.112

B.I.113

B.I.114

B.I.115

B.I.119

B.I.140

B.I.152

B.I.189         

B.I.224         

B.I.230         

B.I.231         

B.I.232         

B.I.234         

B.I.235         

Ctn01B.I.91         

Ctn01B.I.230         

Ctn02B.I.43         

Ctn03B.I.234         

Ctn06B.I.76         

Ctn06B.I.89         

Ctn06B.I.100         

Ctn07B.I.91         

Ctn09B.I.113         

Ctn10B.I.119         

Ctn11B.I.91         

Ctn12B.I.91         

Ctn13B.I.114         

Ctn13B.I.140         

Ctn14B.I.115         

Ctn15B.I.91         

Ctn16B.I.112         

Ctn16B.I.119         

Ctn17B.I.76         

Ctn18B.I.152         

Ctn18B.I.189         

Ctn19B.I.230,231,232,234,235         

Ctn20B.I.83         

JP-D-AP2004