Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките

Начало
Физици
Фондове
Дарители
Изложби
Симпозиум
Юбилеи
Новини
Видео
Литература
Връзки
Услуги
Книжарница


Мемоари


Създаден 8.11.2014
Променен 11.8.2015

Професор дфн
Савчо Стефанов Тинчев

Автобиография

Приноси

Статистически данни

Формуляр

Публикации

Цитати

Цитат 193

Цитат 211

Цитат 80