Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките

Конкурс-БАН

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

Симпозиум

Юбилеи

Новини

Видео

Литература

Връзки

Услуги

КнижарницаМемоари


Създаден 8.11.2014
Променен 10.6.2018

2014
Професор дфн
Савчо Стефанов Тинчев
(05.10.1949 – 29.06.2017)
  1. Автобиография

  2. Приноси

  3. Статистически данни

  4. Формуляр

  5. Публикации

  6. Цитати

  7. Цитат 193

  8. Цитат 211

  9. Цитат 80