Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките

Конкурс-БАН

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

Симпозиум

Юбилеи

Новини

Видео

Литература

Връзки

Услуги

КнижарницаМемоари


Създаден 11.11.2014
Променен 10.06.2018

Чл.-кор. дфн
Николай Витанов Витанов
2014
Избран

 1. Заявление

 2. Автобиография

 3. Формуляр

 4. Приноси

 5. Приноси 1

 6. Критерии

 7. Статистически данни

 8. Диплома

 9. Диплома 1

 10. Специализации

 11. Докторанти

 12. Проекти

 13. Доклади

 14. Награди

 15. Публикации

 16. Цитати