Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките

Конкурс-БАН

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

Симпозиум

Юбилеи

Новини

Видео

Литература

Връзки

Услуги

КнижарницаМемоари


Създаден 29.3.2015
Променен 21.1.2019

Чл.-кор. дфн
Валентина Борисова Петкова
2015

Дарение

 1. Заявление

 2. Формуляр

 3. Автобиография

 4. Диплома

 5. Приноси

 6. Индекс на Хирш

 7. Статистически данни

 8. Критерии

 9. Доклади

 10. Публикации

 11. Цитати