Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките

Конкурс-БАН

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

Симпозиум

Юбилеи

Новини

Видео

Литература

Връзки

Услуги

КнижарницаМемоари


Създаден 29.3.2015
Променен 6.7.2021

Чл.-кор. проф. дфн
Валентина Борисова Петкова
2015

Дарение

Формуляр

Автобиография

Приноси

Индекс на Хирш

Статистически данни

Критерии

Доклади

Публикации

Цитати