Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките

Конкурс-БАН

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

Симпозиум

Юбилеи

Новини

Видео

Литература

Връзки

Услуги

КнижарницаМемоари


Създаден 11.6.2018
Променен 11.1.2020

Чл.-кор. дфн
Валентина Борисова Петкова
2018

Дарение

  Автобиография

  Кратък обзор на основните резултати

  Публикации

  Избрани публикации

  Доклади

  Индекс на Хирш

  Цитати

  Избрани цитати

Публикации

c4

c12

c14

c15

c16

c17

c21

c22

c23

5

6

9

11

12

13

16

17

18

19

20

21

22

23

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54