Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките

Конкурс-БАН

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

Симпозиум

Юбилеи

Новини

Видео

Литература

Връзки

Услуги

КнижарницаМемоари


Създаден 11.6.2018
Променен 6.7.2021

Чл.-кор. проф. дфн
Валентина Борисова Петкова
2018

ДарениеАвтобиография

Кратък обзор на основните резултати

Публикации

Избрани публикации

Доклади

Индекс на Хирш

Цитати

Избрани цитати