1974
Музей по история на физическите науки
   
   

Председател
Христо Янков Христов

upb1974-1 upb1974-2 upb1974-3

Международна среща по Фотоелектрични и оптични явления в твърди тела, Варна, 21-24 май 1974
Докладите са отпечатани в "Доклади на БАН", т. 28 (1975)

upb1974-4 upb1974-5 upb1974-6 upb1974-7 upb1974-8 upb1974-9

Начало

Съюз на физиците в България

Създаден: 11.01.2006 г.
Променен: 28.11.2017 г.