1976
   
   
Музей по история на физическите науки

Председател
Христо Янков Христов

ЯНУАРИ


АПРИЛ


МАЙ

       Академик Георги Наджаков прави 24 минутно изказванe по време на Втората научно техническа конференция, проведена с участието на физици от Софийския университет, Института по физика на твърдото тяло и Завода за електрони преобразувателни елементи (ЗЕПЕ) на 8 и 9 май 1976 година в Гюлечица.ОКТОМВРИ


кн. 1, кн. 2


Начало

Съюз на Физиците в България

Създаден: 11 януари 2006
Променен: 9 юли 2016