1980
   
   
Музей по история на физическите науки

Председател на Дружеството на физиците в България акад. Хр. Я. Христов
Председател на Софийския клон проф. А. Раев, зам.-председател доц. А. Пеева
Председател на ревизионната комисия ст.н.с. Й. Пачева


Доц. Антония Пеева с група български физици в град Талин (Русия)

Осмата Националната конференция по въпросите на обучението по физика на тема "Междупредметни връзки" е проведена в Хасково през 1980 година [1].


кн. 1, кн. 2

Използвана литература

  1. Н. Балабанов, Да оркестрираме мелодиите на физиката, Изд. Пловдивски университет, с. 99


Начало

Съюз на физиците в България

Създаден: 5 ноември 2007
Променен: 6 юли 2020