1982
   
   
Музей по история на физическите науки

Десетата Националната конференция по въпросите на образованието по физика на тема "Извънкласна и извънаудиторна заетост по физика" е проведена в Плевен през 1982 година [1].

Използвана литература

  1. Н. Балабанов, Да оркестрираме мелодиите на физиката, Изд. Пловдивски университет, с. 99


Начало

Съюз на физиците в България

Създаден: 7 ноември 2007
Променен: 9 юли 2016