2009
   
   
Музей по история на физическите науки

АПРИЛ

    Националният фестивал Наука на сцената се проведе в Дома на културата "Мара Белчева" в град Севлиево от 24 до 26 април 2009 година.
   В областите физика, химия и биология участват 414 ученици и учители от цялата страна. От тях 266 са ученици, 55 - учители, 10 гости, 20 доброволци, 14 жури, 6 журналисти, 19 човека по регистрация и обслужване и 24 деца от ОДЗ, които откриват фестивала с танцово - музикална постановка. Участниците са от две обсерватории (Стара Загора и Смолян) и 36 училища от 20 населени места в страната (Представени във фестивала бяха областите: София-град, Разград, Велико Търново, Габрово, Плевен, Враца, Кюстендил, Благоевград, Пловдив, Кърджали, Хасково, Стара Загора, Бургас, Смолян, Сливен, Русе).
   Организатори на събитието са Министерството на образованието и науката, Британския съвет, Форум "Демокрит" и трите съюза на физиците, химиците и биолозите.
   Сайта на фестивала е създаден от Веселин Цветков, ученик от 12 клас на СОУ "Васил Левски" в град Севлиево (www.physicsos3.free.bg.).
   Фестивалът има четри направления: четирите направления – иновационни идеи за демонстрации; макети, модели, постери и рисунки; компютърни презентации и театрални постановки.
   Фестивалът е организиран с участието на Евгения Пенчева, Теодора Ганчева-Конова и Росица Конова
   На фестивала са представени: 11 театрални постановки, 75 мултимедийни презентации и уеб-сайтове. В 3 зали и едно фоайе са подредени 6 щанда, на които се извършват демонстрационни експерименти и 14 щанда с макети, модели, научни кръстословици, рисунки и постери.
   Компютърните презентации са разделени в три зали по възраст (начален и прогимназиален курс) и по научна насоченост (гимназиален курс: "биология и химия"; и "физика и астрономия").
   В журито за компютърни презентации участва по собствено желание Никола Кисьов от СУ „Св. Климент Охридски”.
   Фестивалното жури излъчи най-интересните постановки, демонстрации, презентации и макети и модели от четирите направления на фестивала.
   Използвана литература: Отчет на "НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ „НАУКА НА СЦЕНАТА 3” – 24-26 АПРИЛ 2009, СЕВЛИЕВО"


ЮНИ


СЕПТЕМВРИ

    НОЩ НА УЧЕНИТЕ - 25 септември 2009
Пенка Лазарова, Достойно представяне на физическата колегия в европейската нощ на учените 2009, Светът на физиката (4), 467-470 (2009).


НОЕМВРИ


Начало

Съюз на физиците в България

Създаден: 20 01 2010
Променен: 22 02 2015