2011
   
   
Музей по история на физическите науки

ФЕВРУАРИ


МАРТ

    Национален семинар "От Ръдърфорд до Колайдера", посветен на 40 години от създаването на Националната астрономическа обсерватория и планетариум - Ямбол и 100 години от модела на Ръдърфорд, 24 - 25 март 2011, град Ямбол.

      


От Ръдърфорд до Колайдера


   
От Ръдърфорд до Суперколайдера


Медицинската физика от Ръдърфорд до днес


   
Средновековен медальон със звезден компас


Един модел на Вселената


   
Магията на фотографията във физиката


Галактическо обкръжение на Слънцето


   
Елисавета Карамихайлова


Микросвят


   
Ученически доклади


МинералиАПРИЛ

    Лекция "За историята на класическата физика (17 - 19 век)" изнесе проф. дфн Иван Лалов на 1 април 2011 г. от 17:30 часа в зала 415 на Физическия факултет при Софийски университет.

    VІІІ Конгрес на Съюза на физиците в България се проведе на 7 април 2011 г. от 10 до 14 ч. в Аулата на Софийския университет.

    39 Конференция по въпросите на обучението по физика на тема "АТОМНАТА И ЯДРЕНАТА ФИЗИКА В ОБРАЗОВАНИЕТО 100 ГОДИНИ МОДЕЛ НА РЪДЪРФОРД" се проведе от 7 до 10 април 2011 г. в гр. София.

    Младежка сесия на тема “Атомната и ядрена физика - основа за познанието на строежа на материята

    Бал на физиците и Официалната вечеря за участниците в 39 Национална конференция с международно участие по въпросите на обучението по физика в ресторант “Яйцето” в Ректората на СУ “Св. Кл. Охридски”. Цена на куверта – 25 лв.

    В памет на акад. Матей Матеев бе организирана Международна конференция по физика в Аулата на Софийския университет на 11 април 2011 г. и в Големия салон на БАН на 12 април 2011 г.


МАЙ

    От 11 до 15 май 2011 година в Докторската градина в София Наблюдения през телескоп (вечер), Физически и химически експерименти на открито; прожекции на документални филми за Мария Кюри и Юрий Гагарин.
Научна работилница, Цена: 3 лв.

   


ОКТОМВРИ

Трети Симпозиум
РАЗПРОСТРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НА ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИТЕ ЗНАНИЯ НА БАЛКАНИТЕ
София, 17-18 октомври 2011


   


Начало

Съюз на физиците в България

Създаден: 20 01 2010 г.
Променен: 22 02 2015 г.