Музей по история на физическите науки

ЮЛИ 2017

  1. Сливен 2017, Национална конференция с международно участие, 30 юни – 2 юли 2017, Инженерно педагогически факултет, Сливен към Техническия университет в София по случай неговата 70 годишнина

  2. Съвременни проблеми на природните науки, юлски лекторат, 3–7 юли 2017 г. Софийски университет, начало 9:00 Програма: 3 юли 2017 година – ден на биологията, в Биологическия факултет на І етаж, 163 аудитория; 4 юли 2017 година – ден на химията във Факултета по химия и фармация, ІV етаж, 445 аудитория; 5 и 6 юли 2017 година – дни на физиката във Физическия факултет, аудитория А-315 "проф. Елисавета Карамихайлова"; 7 юли 2017 година – ден на астрономията във Физическия факултет, аудитория А-315 "проф. Елисавета Карамихайлова".

  3. Отразяване на природата в научната и художествената литература, 2 Международен семинар, Остров Сирос, Гърция, 5–8 юли 2017. Работни езици: английски, гръцки, френски, и немски. За участие с доклад изпратете резюме до 200 думи на e-mail gvlahakis@yahoo.com Краен срок 31 май 2017 година.

АВГУСТ 2017

  1. 27 Лятно училище предлага курсове за студенти, докторанти и млади специалисти в различни области на естествените науки и информационните технологии, Университет Юваскюля, Финландия, 7–18 август 2017

Начало       

Съюз на физиците в България    СФБ       

    Софийски клон на СФБ          Европейско физическо дружество       

Създаден: 29 януари 2016 г.
Променен: 18 януари 2020 г.