2017
Музей по история на физическите науки
   
   
APRIL 2017

IX Конгрес на Съюза на Физиците в България
06.04.2017

Отчетен доклад на Управителния съвет 2014-2017

Управителен съвет

Председател: Акад. А. Г. Петров

Зам. Председатели:

 1. Проф. дфн Иван Йотов Лалов

 2. Проф. дфн Анна Иванова Георгиева

 3. Проф. д-р Теменужка Атанасова Йовчева

Секретар: Проф. дфн Евгения Петрова Вълчева

Членове:

 1. Доц. д-р Вера Ангелова Хаджимитова

 2. Доц. д-р Виктор Иванов

 3. Проф. Екатерина Ангелова Бъчварова

 4. Екатерина Иванова Илиева

 5. Доц. д-р Елена Йорданова Халова

 6. Лилия атанасова Атанасова

 7. Проф. д-р Лъчезар Аврамов

 8. Проф. д-р Любомир Костадинов Лазов

 9. Марлена Любенова Господинова

 10. Доц. д-р Мая Цанкова Гайдарова

 11. Милка Илиева Джиджова

 12. Доц. д-р Митко Гайдаров

 13. Доц. д-р Нели Иванова Димитрова

 14. Проф.дфн Николай Стойчев Тончев

 15. Пенка Ганчева Лазарова

 16. Проф.д-р Петко Костадинов Витанов

 17. Доц. д-р Радост Иванова Василева

 18. Проф. дфн Тодор Михайлов Мишонов

 19. Тонка Колева Иванова

 20. Д-р Христина Денева

 21. Юлия Иванова Варбанова

ЮЛИ 2017

 1. Сливен 2017, Национална конференция с международно участие, 30 юни – 2 юли 2017, Инженерно педагогически факултет, Сливен към Техническия университет в София по случай неговата 70 годишнина

 2. Съвременни проблеми на природните науки, юлски лекторат, 3–7 юли 2017 г. Софийски университет, начало 9:00 Програма: 3 юли 2017 година – ден на биологията, в Биологическия факултет на І етаж, 163 аудитория; 4 юли 2017 година – ден на химията във Факултета по химия и фармация, ІV етаж, 445 аудитория; 5 и 6 юли 2017 година – дни на физиката във Физическия факултет, аудитория А-315 "проф. Елисавета Карамихайлова"; 7 юли 2017 година – ден на астрономията във Физическия факултет, аудитория А-315 "проф. Елисавета Карамихайлова".

 3. Отразяване на природата в научната и художествената литература, 2 Международен семинар, Остров Сирос, Гърция, 5–8 юли 2017. Работни езици: английски, гръцки, френски, и немски. За участие с доклад изпратете резюме до 200 думи на e-mail gvlahakis@yahoo.com Краен срок 31 май 2017 година.

АВГУСТ 2017

 1. 27 Лятно училище предлага курсове за студенти, докторанти и млади специалисти в различни области на естествените науки и информационните технологии, Университет Юваскюля, Финландия, 7–18 август 2017

Начало       

Съюз на физиците в България    СФБ       

    Софийски клон на СФБ          Европейско физическо дружество       

Създаден: 29 януари 2016 г.
Променен 04.03.2021 г.