2018
Музей по история на физическите науки
   
   
МАРТ 2018

 1. 120 годишнината на Съюза на физиците в България е отбелязана с тържествено събрание в Аулата на Софийския университет на 29 март 2018 година. В програмата на честването са включени приветствия, доклади за историята на Физико-математическото дружество и Съюза на физиците на проф. Иван Лалов и проф. Стойчо Язаджиев и изпълнения на академичен хор "Ангел Манолов"

 2. Калипсо, 2 март 2018, 10:00 ч в Лабораторния комплекс на София Тех Парк, стая 213

 3. 14-та Конференция за енергийна ефективност и възобновяема енергия за Югоизточна Европа, 27 март 2018 година, 9:30-12:40, Интер Експо Център, София 1784, бул. „Цариградско шосе“ № 147, Зала "Мусала“
  4.

  CryoHub, информационен семинар по криогенно съхранение на енергия, 27 март 2018 година, 9:30-12:40, Интер Експо Център, София 1784, бул. „Цариградско шосе“ № 147, Зала "Вихрен“

АПРИЛ 2018

Център по природо-математически науки "Акад. Георги Наджаков" е открит в 18 СОУ Уилям Гладстон, гр. София, 24 април 2018

МАЙ 2018

 1. Председателят на Съюза на физиците в България акад. Александър Петров получи орден „Св. св. Кирил и Методий“ – огърлие за заслуги в областта на образованието и природните науки (био-нанотехнологиите, мембранната биофизика и физиката на живата материя). Високото държавно отличие е връчено на тържествена церемония в Гербовата зала на Президентството на 10 май 2018 година.

 2. ТЕХСИС2018, Техника, технологии и системи, 7 Международна научна конференция, 17 – 19 май 2018, Пловдив

  ЮЛИ 2018

  Софийският клон на Съюза на физиците в България организира за 24 път
  Юлска лектория
  на 2, 3, 4, 5 и 6 юли 2018 година

  2 юли 2018 година
  ДЕН НА БИОЛОГИЯТА
  239 аудитория (II-ви етаж) на Биологическия факултет, бул. Драган Цанков 8

  09:15 Приветствие от Декана доц. д-р Стоян Шишков
  09:10 Доц. Мариела Чичова: Нобеловата награда по физиология или медицина за 2017 г.
  09:30 Проф. Христо Гагов: Био-машинен организъм – мит или реалност?
  10:00 Ас. Виктория Нечева: Трето ниво на програмата Международен бакалауреат (IB Biploma Program) и приложението й в българските училища
  10:30 - 11:00 ПОЧИВКА и регистрация
  10:30 Почивка
  11:00 Гл. ас. Йована Тодорова: Жива вода - река, язовир, биоразнообразие
  11:20 Доц. Яна Евстатиева: Биотехнологията в съвременното земеделие
  11:40 Доц. Благой Узунов: Токсини на макромицети (отровни гъби)

  3 юли 2018 година (вторник)
  ДЕН НА ХИМИЯТА
  130 аудитория на Факултета по химия и фармация СУ, бул. Дж. Баучър 1

  09:00 Приветствие от акад. Петър Кралчевски - декан на ФХФ, Химията и климатичните промени
  09:20-10:00 Гл. ас. д-р Светослав Аначков: Крио-електронна микроскопия (Нобелова награда по химия за 2017 г.)
  10:05-10:45 Гл. ас. д-р Веселина Рангелова: Нови материали за съхранение на водород и въглероден диоксид
  10:45-11:15 ПОЧИВКА и регистрация
  11:15-11:55 Доц. д-р Васил Атанасов: Токсикологията - от изкуството и занаята на отровителството до съвременната наука днес
  12:00-12:40 Проф. д-р Милен Богданов: Зелена химия и иновативни технологии

  4 юли 2018 година (сряда)
  ДЕН НА ФИЗИКАТА
  Аудитория A-209, (II-ри етаж А сграда), Физически факултет, СУ, бул. Дж. Баучър 5

  09:00 Приветствие от Декана на Физически факултет, проф. дфн Александър Драйшу
  09:15 доцент д-р Иван Ламбрев Стефанов, Оптичната интерферометрия: от Юнг до гравитационните вълни
  10:00 Съвременни аспекти в изследването на ядрените форми и динамика, дфн Николай Минков
  11:00 Какво става с проводимостта при докосване на две жички. Демонстрация на квантови ефекти с прост електронен уред, проф Тодор Мишонов и ученици
  12:00 Радиацията в медицината – обзор и перспективи, Петър Тодоров

  5 юли 2018 година (четвъртък)
  ДЕН НА АСТРООМИЯТА
  Аудитория А-209, Физически факултет, СУ, бул. Дж. Баучър 5

  09:00 Екстремални слънчеви събития: от векови минимуми до супербури, доц. д-р Росица Митева, секция Космически климат, ИКИТ-БАН
  10:00 Проблемът за нагряване на слънчевата корона най-дълго стоялия проблем пред фундаменталната физика, Алберт Варонов, Физически факултет на СУ
  11:00 гл. ас. д-р Галин Гюлчев, СУ Св. Климент Охридски, ФзФ и МФ
  12:00 Порядък и нарушения та порядъка в Слънчевата система, проф. дфн Цветан Б. Георгиев, НБУ и ИА – БАН

  6 юли 2018 (петък) Физика и други науки
  Аудитория А-209, (II-ри етаж А сграда), Физически факултет, СУ, бул. Дж. Баучър 5

  09:00 Мащаби в космоса: Как измерваме разстоянията до звезди, галактики и дори границата на видимата Вселена?, Виктор Данчев, Физически факултет на СУ
  10:00 ЕндуроСат Едно – Първият български сателит и шанс за всички да са част от космическа програма, Виктор Данчев, Физически факултет на СУ
  11:00 Използване на сеизмичен шум -нов и перспективен метод в сеизмологията, Ренета Райкова

  АВГУСТ 2018

  BPU10 10 Юбилейна международна конференция на Балканския физически съюз, 26-30 август 2018, София, България

СЕПТЕМВРИ 2018

 1. Физика и приложения на нови мултифункционални материали
  20 Юбилейна Международна школа по физика на кондензираната материя, 3 – 7 септември 2018, Варна

 2. Шеста Европейска конференция по Кристален растеж Посветена на Иван Н. Странски, Ривиера Холидей Клуб, Варна, България, 16-20 септември 2018

ОКТОМВРИ 2018
 1. HOPDSS2018 Обща 3та Международна Конференция по История на физиката, Donostia/San Sebastian (Испания); 17–21 октомври 2018

 2. HOPDSS2018 4та обща конференция на младите учени по история на физиката, Donostia/San Sebastian (Испания); 17–21 октомври 2018

НОЕМВРИ 2018

Оптична наука и технологии в началотона 21 век
доклад на акад. Н. Съботинов, ИФТТ, зала 300, Клуб на физика към Съюза на физиците, 22 ноември 2018

ДЕКЕМВРИ 2018

200 годишнината на д-р Димитър Мутев
Кръгла маса, Етнографски музей, БАН, зала 19, 2 етаж, 10 декември 2018

Начало       

Съюз на физиците в България    СФБ       

    Софийски клон на СФБ          Европейско физическо дружество       

Създаден 28 юни 2018 г.
Променен 04.03.2021 г.