2019
Музей по история на физическите науки
   
   
ФЕВРУАРИ 2019
  1. Светлината, лазерите и нобеловата награда по физика за 2018 година
    Публична лекция на проф. дфн Александър Драйшу, декан на Физическия факултет при Софийския университет "Св. Климент Охридски" на 14 февруари 2019 г. (четвъртък) от 17 часа в Американския център към Столичната библиотека на пл. „Славейков“

ЮНИ 2019
  1. Уреди за кабинета по физика, 19 ученически конкурс в Мраморното фоайе на Физически факултет при Софийския университет се провежда на 1 юни 2019 от 9:00 ч. Срок за записване на участниците до 30 май 2019 година в Софийския клон на Съюза на физиците в България

  2. Проф. д-р Елисавета Карамихайлова награда в размер на 700 лева се присъжда на колективи или индивидуални участници за изработването на демонстрационен уред, метод, опит, нагледно пособие и др. (без компютърни симулации) в областта на атомната и ядрената физика. Наградата се осигурява ежегодно от фирма Гамаконсулт. Настоящият конкурс ще се проведе на 1 юни 2019 година от 9:00 ч. във Физическия факултет на Софийския университет. Срок за записване в Софийски клон на Съюза на Физиците в България до 30 май 2019

Начало       

Съюз на физиците в България    СФБ       

       Европейско физическо дружество       

Създаден: 28 януари 2019 г.
Променен 04.03.2021 г.