Музей по история на физическите науки

ФЕВРУАРИ 2020
 1. Общо отчетно-изборно общо събрание на СК на СФБ, Отчет за дейности за 2017-2019, Физически Факултет, Аудитория Б302, 1 февруари 2020 (събота) 10:00

 2. Събрание на ръководството на Софийския Клон на Съюза на Физиците в България. Приемане на финансов отчет и разпределяне на задачи. Физически факултет, сграда Б, стая 403А, 19 февруари 2020 (сряда) 17:00

 3. Бележити български физици, национален конкурс за есета за ученици и студенти, срок 28 февруари 2020

МАРТ 2020
 1. Общо отчетно изборно събрание, Физически факултет, СУ, аудитория 303, 28 март 2020 (събота) 10:00

 2. Национален конкурс по физика "Акад. Матей Матеев" за учители по физика, срок 17 март 2020

 3. Light sheet fluorescence microscopy for Multiview imaging of living and cleared specimens (57:53) ZEISS, 24.03.2020

АПРИЛ 2020
 1. Opportunities in 3D and 4D imaging with Laboratory X-ray Microscopy, (35:29) ZEISS, 15.04.2020

ЮНИ 2020
 1. Уреди за кабинета по физика, 20 юбилеен ученически конкурс в Мраморното фоайе на Физически факултет при Софийския университет се провежда на 6 юни 2020 от 9:00 ч. Срок за записване на участниците до 30 май 2020 година в Софийския клон на Съюза на физиците в България

 2. Проф. д-р Елисавета Карамихайлова награда в размер на 700 лева се присъжда на колективи или индивидуални участници за изработването на демонстрационен уред, метод, опит, нагледно пособие и др. (без компютърни симулации) в областта на атомната и ядрената физика. Наградата се осигурява ежегодно от фирма Гамаконсулт. Настоящият конкурс ще се проведе на 6 юни 2020 година от 9:00 ч. във Физическия факултет на Софийския университет

ЮЛИ 2020
 1. Юлска лектория, Софийски клон на Съюза на физиците, Физическия факултет на Софийския университет

  6 юли 2020 г. Антарктически ден
  1. 09:00-9:15 Приветствие от проф. Христо Пимпирев

  2. 09:15-10:00 Любомир Кендеров - Морските съкровища на ледения Нептун

  3. 10:15-11:00 Стефан Велев и Дочо Дочев - Антарктика през очите на геолога

  4. 11:15-12:00 Драгомир Матеев - Национална програма за полярни изследвания

  5. 12:15-13:00 Иван Богданов - Физиология на кожата при екстремните условия на Антарктика

   8 юли 2020 г. ден на химията
   Физически факултет на СУ, аудитория A315
  6. Нобеловата награда по химия през 2019 връчена общо на John B. Goodenough, M. Stanley Whittingham и Akira Yoshino "за разработените литиево-йонни батерии"
   09:15-10:00 проф. Радостина Стоянова

   9 юли 2020 ден на астрономията, аудитория A315
  7. 09:00-9:15 Приветствие от декана на Физическия факултет проф. дфн Георги Райновски

  8. 09:15-10:00 Нобеловата награда по физика 2020 - 1. Екзо-планети

  9. 10:15-11:00 доц.д-р Тодор Велчев - Области, в които се раждат звездите

  10. 11:15-12:00 Нобеловата награда по физика 2020 - 2. Космология

  11. 12:15-13:00 Бойко Михов, Активни галактични ядра

  12. 13:00-14:00 Обедна почивка

  13. 14:00-15:00 доц. Цветан Велинов, Лаборатория към Центъра за работа с учители и ученици

  14. 15:15-16:00 Отворени врати

 2. 10 конгрес на Съюза на физиците в България, Физически факултет на Софийския университет, зала А205, 18 юли 2020 от 10:00

  1. Отчетен доклад на Управителния съвет (2017-2020)

  2. Отчетен доклад на Централната контролна комисия

  3. Промени в Устава на Съюза

  4. Решенията на конгреса

  5. Почетни членове

   Управителен съвет

   ПРЕДСЕДАТЕЛ: проф. д.фз.н. Александър Драйшу

   ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛИ:

   акад. Ангел Попов

   проф. д.фз.н. Евгения Вълчева

   Юлия Върбанова

   СЕКРЕТАР: проф. д.фз.н. Ана Иванова Георгиева

   Ч Л Е Н О В Е:

   проф. д.т.н. Вили Лилков

   Вяра Йорданова

   гл. ас. д-р Галин Гюлчев

   проф. Екатерина Ангелова Бъчварова

   Екатерина Иванова Илиева

   чл.-кор. Екатерина Бъчварова

   Екатерина Илиева

   доц. д-р Елена Халова

   проф. д-р Жана Райкова

   проф. д.фз.н. Иван Лалов

   д-р Лилия Атанасова

   проф. д.фз.н. Лъчезар Аврамов

   доц. д-р Мая Гайдарова

   д-р Мая Жекова

   Милка Илиева Джиджова

   доц. д-р Митко Гайдаров

   проф. д.фз.н. Мирослав Абрашев

   доц. д-р Нели Иванова Димитрова

   доц. д-р Николай Долчинков

   Пенка Лазарова

   проф. д-р Петко Витанов

   доц. д-р Радост Василева

   гл. ас. д-р Стефан Вълков

 3. Лятна младежка школа 27.07 - 31.07.2020

ОКТОМВРИ 2020
 1. 48-та Национална Конференция по Въпросите на Обучението по Физика, Ядрената физика и енергетика в образованието по физика, Физически факултет на Софийския университет, София, Абстракти, 02-04.10.2020

Начало       

Съюз на физиците в България    СФБ       

Софийски клон          Европейско физическо дружество       

Създаден: 28 януари 2020 г.
Променен: 02.03.2021 г.