2021
Музей по история на физическите науки
   
   
МАРТ 2021
ЮЛИ 2020
 1. Юлска лектория, Софийски клон на Съюза на физиците, Физическия факултет на Софийския университет, 1-6 юли 2021 г.

ПОЧЕТНИ ЧЛЕНОВЕ

 1. Н. Ахабабян

 2. С. Александрова

 3. В. Андреев

 4. Р. Андрейчин

 5. А. Апостолов

 6. Б. Арнаудов

 7. М. Атанасова

 8. В. Бакържиев

 9. Н. Балабанов

 10. С. Балабанов

 11. А. Банков

 12. К. Благоев

 13. М. Борисов

 14. А. Братоева

 15. В. Буриев

 16. М. Бушев

 17. В. Вановска

 1. Л. Вацкичев

 2. Д. Венкова

 3. П. Витанов

 4. Е. Вълчева

 5. Ю. Върбанова

 6. А. Георгиева

 7. М. Горанчева

 8. А. Держански

 9. С. Димитрова

 10. Д. Динев

 11. Д. Дойков

 12. М. Джиджова

 13. Р. Дюлгерова

 14. И. Златев

 15. Е. Златкова

 16. К. Илиева

 17. Д. Иванов

 18. К. Янев

 19. Т. Йовчева

 20. С. Йорданова

 21. В. Кънев

 22. А. Карапеткова

 23. П. Карталев

 24. К. Коленцов

 25. Р. Конова

 26. Л. Костов

 27. Ц. Кювлиева

 1. И. Лалов

 2. П. Лазарова

 3. Р. Лефтерова

 4. М. Любенова

 5. Н. Мартинов

 6. М. Матеев

 7. Г. Мекишев

 8. Л. Митрани

 9. Р. Митрикова

 10. М. Молдованова

 11. Й. Пачева

 12. Ч. Палев

 13. С. Панайотова

 14. А. Пеева

 15. И. Петков

 16. А. Петракиев

 17. А. Г. Петров

 18. И. Петров

 19. Р. Попиц

 20. А. Попов

 21. Х. Попов

 1. А. Раев

 2. А. Райчева

 3. Г. Русева

 4. Н. Съботинов

 5. П. Симеонов

 6. П. Симова

 7. D. Sirakov

 8. К. Стаменов

 9. G. Stanoev

 10. П. Стефанов

 11. Т. Теодосиев

 12. И. Тодоров

 13. В. Тодоров

 14. Н. Тончев

 15. М. Хинова

 16. С. Христов

 17. Х. К. Христов

 18. М. Христова

Начало       

Съюз на физиците в България    СФБ       

Sofia Branch          Европейско физическо дружество       

Създаден: 28 януари 2020 г.
Променен: 25.07.2022 г.