2022
Музей по история на физическите науки
   
   
Председател
Проф. A, Драйшу

април 2022
 1. Дни на физиката, Катедра по приложна физика, Технически университет, София, 14-16 април 2022

ЮНИ 2022
 1. Климатичните промени и образованието по физика, 50 Национална конференция по въпросите на обучението по физика, 2–5 юни 2022, Варна

юли 2022
 1. Втора лятна школа по космически изследвания, технологии и приложения, за млади учени и докторанти, НАО Рожен, 3-10 юли 2022

август 2022
 1. BPU11, Конгрес на Балканския физически съюз (BPU), Белград, Сърбия, 28 август - 1 септември 2022

 2. ISCMP Прогрес и перспективи на функционалните материали, 21 Международна школа по физика на кондензираната материя, Международен дом на учените „Фредерик-Жолио Кюри", курортен комплекс „Св. Св. Константин и Елена", Варна, 29.08.2020 – 02.09.2020

септември 2022
 1. Европейска нощ на учените в София, Пловдив, Русе, Бургас, Стара Загора Хасково, Ямбол, Габрово, Силистра, Видин, Разград и Тараклия (Молдова), 23–24 септември 2022 г.

ПОЧЕТНИ ЧЛЕНОВЕ

 1. Н. Ахабабян

 2. С. Александрова

 3. В. Андреев

 4. Р. Андрейчин

 5. А. Апостолов

 6. Б. Арнаудов

 7. М. Атанасова

 8. В. Бакържиев


 9. Н. Балабанов


 10. С. Балабанов

 11. А. Банков


 12. К. Благоев

 13. М. Борисов

 14. А. Братоева

 15. В. Буриев

 16. М. Бушев

 1. В. Вановска

 2. Л. Вацкичев

 3. Д. Венкова

 4. П. Витанов

 5. Е. Вълчева

 6. Ю. Върбанова

 7. А. Георгиева

 8. М. Горанчева

 9. А. Держански

 10. С. Димитрова

 11. Д. Динев

 12. Д. Дойков

 13. М. Джиджова

 14. Р. Дюлгерова

 15. И. Златев

 16. Е. Златкова

 17. К. Илиева

 18. Д. Иванов

 19. Т. Йовчева

 20. С. Йорданова

 21. А. Карапеткова

 22. П. Карталев


 23. К. Коленцов

 24. Р. Конова

 25. Л. Костов

 26. В. Кънев

 27. Ц. Кювлиева


 1. И. Лалов

 2. П. Лазарова

 3. Р. Лефтерова

 4. М. Любенова

 5. Н. Мартинов

 6. М. Матеев

 7. Г. Мекишев

 8. Л. Митрани

 9. Р. Митрикова

 10. М. Молдованова


 11. Й. Пачева


 12. Ч. Палев

 13. С. Панайотова


 14. А. Пеева

 15. И. Петков

 16. А. Петракиев


 17. А. Г. Петров

 18. И. Петров


 1. Р. Попиц

 2. А. Попов

 3. Х. Попов

 4. А. Раев

 5. А. Райчева

 6. Г. Русева

 7. Н. Съботинов

 8. П. Симеонов


 9. П. Симова

 10. Д. Сирaкoв


 11. К. Стаменов

 12. Г. Стaноeв


 13. П. Стефанов


 14. Т. Теодосиев

 15. И. Тодоров

 16. В. Тодоров


 17. Н. Тончев

 18. М. Хинова

 19. С. Христов

 20. Х. Я. Христов 21. М. Христова

 22. К. Янев

Начало       

Съюз на физиците в България    СФБ       

Sofia Branch          Европейско физическо дружество       

Създаден: 25 януари 2022 г.
Променен: 23.03.2023 г.