2023
Музей по история на физическите науки
   
   
ПРЕДСЕДАТЕЛ
Проф. A. Драйшу

ФЕВРУАРИ 2023
 1. Чрез физиката откриваме и променяме света, национален конкурс за есе, класиране

МАРТ 2023
 1. Krasivoto vav physikata, Nationalen photokonkurs

 2. Национален конкурс по физика "акад. M. Maтеев", 2023

АПРИЛ 2023
 1. Образованието и научните изследвания по физика фактор за устойчио развитие, 51-ва Национална Конференция по въпросите на обучението по физика, гр. София, 10–14 април 2023 г.

 2. Физиката за един по добър свят, младежка научна сесия, 11-12 април 2023

MАЙ 2023
 1. XI Конгрeс, Съюз на физиците в България, Aулaтa нa Софийския университет, 14.05.2023, 9:00

 2. Първа школа по радиоастрономия с LOFAR (Low-Frequency Array – нискочестотен радиотелескоп), Технически университет, София, 15-19 май 2023

 3. Втора школа по радиоастрономия с LOFAR (Low-Frequency Array – нискочестотен радиотелескоп), София Тех парк, 22-26 май 2023

ЮНИ 2023
 1. Трета школа по космически изследвания и космическо време с LOFAR (Low-Frequency Array – нискочестотен радиотелескоп), НАО Рожен, 19-23 юни 2023

ДЕКЕМВРИ 2023

  01.12.2023 – Възпоменателна вечер по повод 100 годишнината от рождението на доц. Антониа Пеева във Физическия факултет на Софийския университет, зала Карамихайлова [Г. Деянова, Светът на физиката, кн 4, 2023, с. 324-326]

ПОЧЕТНИ ЧЛЕНОВЕ

 1. Н. Ахабабян

 2. С. Александрова

 3. В. Андреев

 4. Р. Андрейчин

 5. А. Апостолов

 6. Б. Арнаудов

 7. М. Атанасова

 8. В. Бакържиев


 9. Н. Балабанов


 10. С. Балабанов

 11. А. Банков


 12. К. Благоев

 13. М. Борисов

 14. А. Братоева

 15. В. Буриев

 1. М. Бушев

 2. В. Вановска

 3. Л. Вацкичев

 4. Д. Венкова

 5. П. Витанов

 6. Е. Вълчева

 7. Ю. Върбанова

 8. А. Георгиева

 9. М. Горанчева

 10. А. Держански

 11. С. Димитрова

 12. Д. Динев

 13. Д. Дойков

 14. М. Джиджова

 15. Р. Дюлгерова

 16. И. Златев

 17. Е. Златкова

 18. К. Илиева

 19. Д. Иванов

 20. Т. Йовчева

 21. С. Йорданова

 22. А. Карапеткова

 23. П. Карталев


 24. К. Коленцов

 25. Р. Конова

 26. Л. Костов

 27. В. Кънев

 28. Ц. Кювлиева

 29. П. Лазарова


 1. И. Лалов

 2. Р. Лефтерова

 3. М. Любенова

 4. Н. Мартинов

 5. М. Матеев

 6. Г. Мекишев

 7. Л. Митрани

 8. Р. Митрикова

 9. М. Молдованова


 10. Й. Пачева


 11. Ч. Палев

 12. С. Панайотова


 13. А. Пеева

 14. И. Петков

 15. А. Петракиев


 16. А. Г. Петров

 17. И. Петров


 1. Р. Попиц

 2. А. Попов

 3. Х. Попов

 4. А. Раев

 5. А. Райчева

 6. Г. Русева

 7. Н. Съботинов

 8. П. Симеонов


 9. П. Симова

 10. Д. Сирaкoв


 11. К. Стаменов

 12. Г. Стaноeв


 13. П. Стефанов


 14. Т. Теодосиев

 15. И. Тодоров

 16. В. Тодоров


 17. Н. Тончев

 18. М. Хинова

 19. С. Христов

 20. Х. Я. Христов


 21. М. Христова

 22. К. Янев

Начало       

Съюз на физиците в България    СФБ       

Sofia Branch          Европейско физическо дружество       

Създаден: 03.04.2023 г.
Променен: 14.02.2024 г.