2024
Музей по история на физическите науки
   
   
ПРЕДСЕДАТЕЛ
Проф. A. Драйшу

АПРИЛ 2024
 1. Физиката в моето бъдеще, Национален конкурс за есе, краен срок 8 април 2024

MАЙ 2024
 1. Физика, хармония и феномени в природата, Национален онлайн фотоконкурс за ученици (от гимназиалната степен), краен срок 10 май 2024 <

 2. Семинар, Христо Иглев, (Технически университет в Мюнхен), “Изследване на динамиката на полароните в полимери и перовскити чрез фемтосекундна инфрачервена спектроскопия”, Sofia University „St. Kl. Ohridski“, Faculty of Physics, Quantum Electronics Department, A 405, 30.05.2024, 11:00 Zoom

ЮНИ 2024
 1. Физиката и светът на технологиите, Младежка научна сесия, 3 юни 2024

 2. Образованието по физика и дигиталните технологии, 52-ва Национална Конференция по въпросите на обучението по физика, Сливен, 13–16 юни 2024 г.

OКТОМВРИ 2024
 1. Четвърти национален конгрес по физически науки, Интер Експо център, София, 7-9.10.2024

ПОЧЕТНИ ЧЛЕНОВЕ

 1. Н. Ахабабян

 2. С. Александрова

 3. В. Андреев

 4. Р. Андрейчин

 5. А. Апостолов

 6. Б. Арнаудов

 7. М. Атанасова

 8. В. Бакържиев


 9. Н. Балабанов


 10. С. Балабанов

 11. А. Банков


 12. К. Благоев

 13. М. Борисов

 14. А. Братоева

 15. В. Буриев

 16. М. Бушев

 1. В. Вановска

 2. Л. Вацкичев

 3. Д. Венкова

 4. П. Витанов

 5. Е. Вълчева

 6. Ю. Върбанова

 7. А. Георгиева

 8. М. Горанчева

 9. А. Держански

 10. С. Димитрова

 11. Д. Динев

 12. Д. Дойков

 13. М. Джиджова

 14. Р. Дюлгерова

 15. И. Златев

 16. Е. Златкова

 17. К. Илиева

 18. Д. Иванов

 19. Т. Йовчева

 20. С. Йорданова

 21. А. Карапеткова

 22. П. Карталев


 23. К. Коленцов

 24. Р. Конова

 25. Л. Костов

 26. В. Кънев

 27. Ц. Кювлиева


 1. И. Лалов

 2. П. Лазарова

 3. Р. Лефтерова

 4. М. Любенова

 5. Н. Мартинов

 6. М. Матеев

 7. Г. Мекишев

 8. Л. Митрани

 9. Р. Митрикова

 10. М. Молдованова


 11. Й. Пачева


 12. Ч. Палев

 13. С. Панайотова


 14. А. Пеева

 15. И. Петков

 16. А. Петракиев


 17. А. Г. Петров

 18. И. Петров


 1. Р. Попиц

 2. А. Попов

 3. Х. Попов

 4. А. Раев

 5. А. Райчева

 6. Г. Русева

 7. Н. Съботинов

 8. П. Симеонов


 9. П. Симова

 10. Д. Сирaкoв


 11. К. Стаменов

 12. Г. Стaноeв


 13. П. Стефанов


 14. Т. Теодосиев

 15. И. Тодоров

 16. В. Тодоров


 17. Н. Тончев

 18. М. Хинова

 19. С. Христов

 20. Х. Я. Христов 21. М. Христова

 22. К. Янев

Начало       

Съюз на физиците в България    СФБ       

   Европейско физическо дружество       

Създаден: 03.04.2023 г.
Променен: 29.05.2024 г.