1989
   
   
History of Physics Museum

Refeences

Бюлетин на Дружеството на физиците в България, кн. 1, 1990, с. 1-11

Главен редактор: проф. Никола Балабанов
Секретар: Мария Велева
Членове на редакционната колегия: А. Мечкуевски, А. Пеева, В. Илиева, Л. Вацкичев, Н. Ахабабян, Р. Пушкарова, Х. Я. Христов
Технически секретар: Дочка Топалова


Back

Union of the Physicists in Bulgaria

Created: 07 11 2007
Updated: 22 02 2015