Мемоари
Съюз на физиците в България
Bulgarian English
Посветена на 120 годишнината от рождението на академик Георги Наджаков
НАЧАЛО
ПЪРВО СЪОБЩЕНИЕ
2 и 3 СЪОБЩЕНИЕ
РЕЗЮМЕТА
ПРОГРАМА
ДОКЛАДИ

       За участие с доклади в секцията по история на физиката са поканени учени, учители, студенти и ученици. Крайният срок за представяне резюмета на докладите за участие в секцията по история на физиката е 31 юли 2016 г.

Начало

Музей по история на физическите науки
ИНСТИТУТ ПО ФИЗИКА НА ТВЪРДОТО ТЯЛО "АКАДЕМИК ГЕОРГИ НАДЖАКОВ"
Българска Академия на Науките
бул. Цариградско шосе 72, София 1784
Тел.: +359 (0)2 979 58 31; GSM +359 (0)899 75 05 90
Факс: +359 (0)2 416 93 57
E-mail: gkamish@issp.bas.bg

Създаден: 18 февруари 2016 г.
Променен: 1 януари 2017 г.