Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките

Конкурс-БАН

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

Симпозиум

Юбилеи

Новини

Видео

Литература

Връзки

Услуги

КнижарницаМемоари


Създаден 12.7.2021
Променен 16.7.2021

Професор дфн
Александър Александров Драйшу
2021

ДарениеАвтобиография

Приноси

Справка по критериите

Формуляр

Публикации

Пленарни доклади

Поканени доклади

Цитати

Подбрани цитирания

Публикации (BG)

Административна работа

Рецензент

Ръководство на дипломанти

Ръководство на докторанти

Консултант на докторанти

Работа в полза на БАН

В центъра по фотоника

СТАТИИ

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

A10

A11

A12

A13

A14

A15

A16

A17

A18

A19

A20

A21

A22

A23

A24

A25

A26

A27

A28

A29

A30

A31

A32

A33

A34

A35

A36

A37

A38

A39

A40

A41

A42

A43

A44

A45

A46

A47

A48

A49

A40

A51

A52

A53

A54

A55

A56

A57

A58

A59

A60

A61

A62

A63

A64

A65

A66

A67

A68

A69

A70

A71

A72

A73

A74

A75

A76

A77

A78

A79

A80

A81

A82

A83

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

B9

B10

B11

B12

B13

B14

B15

B16

B17

B18

B19

B20

B21

B22

B23

B24

B25

B26

B27

B28

B29

B30

B31

B32

B33

B34

B35

B36

B37

B38

B39

BB1

BB2

BB3

BB4

ЛЕКЦИОННИ КУРСОВЕ
Електричество и магнетизъм

L1    L2    L3    L4    L5    L6    L7    L8    L10    L11    L12    L13    L14    L15    L16    L17    L18    L19    L20    L21    L22    L23    L24    L25    L26    L27    L28    L29    L30   

Нелинейни оптични вълни

Раздел 1    Раздел 2    Раздел 3    Раздел 4    Раздел 5    Раздел 6    Раздел 7   

Оптични комуникации

Тема 1    Тема 2    Тема 3    Тема 4    Тема 5    Тема 6    Тема 7    Тема 8    Тема 9    Тема 10    Тема 11    Тема 12    Тема 13    Тема 14    Тема 15    Тема 16    Тема 17    Тема 18    Тема 19   

Оптични вълни в линейна и нелинейна среда

L1    L2    L3    L4    L5    L6    L7    L8    L9    L10    L11    L12