Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките

Конкурс-БАН

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

Симпозиум

Юбилеи

Новини

Видео

Литература

Връзки

Услуги

КнижарницаМемоари


Създаден 18.6.2021
Променен 13.8.2021

Проф. дфн
Красимир Панайотов Панайотов
2021Творческа биография

Формуляр

Научни постижения

Публикации

Цитати

Избрани публикации

B7

CP131

J1

J2

J3

J5

J6

J11

J12

J13

J15

J16

J19

J21

J22

J23

J25

J28

J31

J32

J33

J34

J35

J36

J37

J38

J41

J42

J43

J47

J48

J52

J53

J62

J63

J64

J67

J71

J72

J73

J75

J76

J77

J80

J81

J83

J84

J86

J87

J88

J89

J90

J91

J92

J93

J94

J95

J96

J97

J98

J99

J100

J102

J103

J104

J105

J106

J107

J108

J109

J111

J112

J113

J115

J118

J119

J120

J121

J123

J124

J126

J127

J128

J129

J131

J133

J134

J135

J136

J137

J138

J139

J141

J142

J144

J145

J148

J149

J151

J152

J154

J155

J156

J157

J160

J161

J162

J165

J168

J170

J172

J174

J175

J176

J179

J182

J183

J184

J186

J187

J190

J191

J192

J193

J195

J196

J197

J200

J203

J205

J207

J209