Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките

Конкурс-БАН

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

Симпозиум

Юбилеи

Новини

Видео

Литература

Връзки

Услуги

Книжарница



Мемоари


Създаден 8.11.2014
Променен 10.6.2018

Професор дфн
ИЗАК МАИР БИВАС
2014



  1. Автобиография

  2. Приноси

  3. Формуляр

  4. Статистически данни

  5. Публикации

  6. Цитати

  7. Избрани цитирания