Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките

Конкурс-БАН

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

Симпозиум

Юбилеи

Новини

Видео

Литература

Връзки

Услуги

КнижарницаМемоари


Създаден 30.3.2015
Променен 30.5.2018

Чл.-кор. дфн
Петър Асенов Атанасов
2015Формуляр

Автобиография

Приноси

Индекс на Хирш

Статистически данни

Статистически данни (2010–2015)

Докторанти

Проекти

Внедрявания

Публикации

Цитати