Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките

Конкурс-БАН

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

Симпозиум

Юбилеи

Новини

Видео

Литература

Връзки

Услуги

КнижарницаМемоари


Създаден 11.6.2018
Създаден 14.7.2021

Проф. дфн
Пламен Христов Иванов
2018

Биография

Постижения

Развитие на нова област

Патенти

Проекти

Докторанти

Редактор и рецензент

Експерт

Управленска дейност

Обществена дейност

Награди

Публикации

Цитати

Глава от книга I

Глава от книга II

Поканена лекция 1

Поканена лекция 2

Поканена лекция 3

Поканена лекция 4

Поканена лекция 5

Поканена лекция 6

Популярна статия 1

Популярна статия 2

Популярна статия 3

Популярна статия 4

Популярна статия 5

Цитат 1

Цитат 2

Цитат 3

Цитат 4

Цитат 5

Цитат 6

Цитат 7

Цитат 8

Цитат 9

Цитат 10

Цитат 11