2006
   
   
Музей по история на физическите науки


ЮЛИ


АВГУСТ

       Балканският физически съюз проведе от 22 до 26 август 2006 година в Истанбул, Турция Шестата международна конференция на Балканския физически съюз.


       Българските физици участваха успешно в работата на конференцията. Поканени лектори бяха академик Александър Г. Петров, професор Антон Антонов, професор Иван Лалов, Леандер Литов, Тодор Мишонов и Ана Пройкова. От Българска страна в Международния консултативен комитет участваха академик Матей Матеев и академик Стойчо Панчев. В научния програмен комитет участваха Димитър Стоянов и Николай Тончев, а в международния организационен комитет Ани Минкова и член-кореспондент Йордан Стаменов.


       В работата на деветнайсетте секции на конференцията взеха участие много български физици учени, студенти, аспиранти и млади университетски преподаватели. Части от докладите на двама от тях могат да се видят по-долу.

С. Язаджиев "Generating Dipole Black Rings in 5D Einstein-Maxwell Gravity".

И. Ж. Стефанов "Charged Black Holes Coupled to Non-Linear Electrodymanics in Scalar-Tensor Theories of Gravity with Massive Scalar Field".


СЕПТЕМВРИ

Нощ на учените
Физически факултет на Софийския университет
22 септември 2006 г.


       От 23 до 28 септември 2006 г. в Стокхолм, Швеция се проведе 18 Европейски конкурс за млади научни таланти с участието на 42 страни от Европа и гости от Япония, САЩ, Индия и Канада. На състезанието бяха представени научни проекти, разработени от ученици и студенти на възраст от 16 до 20 години, призьори от Националните състезания за млади таланти.

       Българският участник Георги Георгиев Дянков, ученик в 11-ти клас на Националната природо-математическа гимназия „Акад. Л. Чакалов” в град София получи трета награда от официалното жури на Европейския конкурс за млади таланти и поощрителна награда на AIROFORUM – Асоциацията на седемте най-големи международни научни организации за проекта „Метод за измерване на показатели за пречупване”.

       Научен ръководител на младия призьор е ст.н.с. ІІ ст. д-р Андрей Ангелов от лаборатория "Оптика и спектроскопия" на Института по физика на твърдото тяло при Българската академия на науките, който получи благодарност от Научния съвет на 19 октомври 2006 година (протокол 61) за високото професионално ръководство на проекта.ОКТОМВРИ       На 16 и 17 октомври 2006 година се състоя историко-научен сизпозиум "Разпространение и развитие на физико-математическите знания в България", на който Съюзът на физиците в България e съорганизатор. През двата дни на симпозиума, посветен на 110 годишнината от рождението на академик Георги Наджаков, бяха изнесени 23 устни доклада и бяха представени 8 постера по различни въпроси от историята на физико-математическото знание.

       На мемориалната сесия в памет на академик Георги Наджаков спомени разказаха професор Никола Балабанов от Пловдивския университет за ролята на Георги Наджаков в създаването на Пловдивската университетска физика; ст.н.с. Крум Коленцов от Института по физика на твърдото тяло при Българската академия на науките говори за откривателските приноси на академик Георги Наджаков; ст.н.с. ІІ ст. д-р Тодор Кехлибаров разказа за една съвместна командировка на Запад. Пенка Лазарова проследи приносите на академик Георги Наджаков в строителството на съвременната българска физика.


Пловдивската физика
01.11.2006, 0:41.

Приносът на Пловдив
13.11.2006, 0:56.

Откривателски приноси
31.10.2006, 0:48.


Електрометрични методи
10.11.2006, 0:59.

Наджаков - строител
02.11.2006, 0:51.

Командировка с Наджаков
10.11.2006, 0:50.

       В ученическата сесия, проведена в зала 300 на ИФТТ на 17 октомври 2006 година след обяд, ученици от няколко софийски училища разказаха за най-значимите български открития във фзиката, за астероидите с български имена, за дейността на академик Георги Наджаков и делото на Джон Атанасов, както и интересни подробности за египетската математика.Български открития във физиката
09.11.2006, 0:42.

Астероиди с български имена
09.11.2006, 0:51.

Египетска математика
07.11.2006, 0:24.

       В научната сесия бяха представени малко известни факти за много известни физици, върху чийто рамене сме стъпили. Отбелязано бе зараждането и разпространението на стохастиката в България, традициите в подготовката на учители по физика у нас, университетската криза през 1907 година и поуките от нея.


Малко известни факти
09.11.2006, 0:48.

Подготовка на учители
08.11.2006, 0:56.

Стохастиката в България
08.11.2006, 1:04.


Университетска криза
09.11.2006, 0:51.

Раменете
13.11.2006, 1:02.

       Наши колеги с интерес разказаха за професор Елисавета Кара-Михайлова, академик Емил Джаков, академик Никола Бонев, академик Спас Вацов, професор Порфири Бахметьев.


Проф. Карамихайлова
31.10.2006, 1:15.

Акад. Спас Вацов
31.10.2006, 1:04.

Акад. Никола Бонев
31.10.2006, 0:53.


Един ден с Наджаков
13.11.2006, 0:33.

Акад. Емил Джаков
31.10.2006, 1:15.

Ново за Бахметиев
13.11.2006, 0:57.

       Разгледана бе историята на теоретичната физика и азотните свръхпроводници в България и ролята на Шрьодингер и съотношението за неопределеност в квантовата механика.


Азотни свръхпроводници
08.11.2006, 0:50.

Теоретична физика
09.11.2006, 0:42.

Шрьодингер
09.11.2006, 0:46.


НОЕМВРИ

       На заседанието на Управителния съвет на Съюза на физиците в България (22 ноември 2006 година) професор Иван Лалов информира за проведения на 11 ноември 2006 година в Севлиево фестивала "Наука на сцената 2" като част от международната програма. Сърдечни домакини на фестивала бяха кметството на град Севлиево, СОУ "Васил Левски" и дом "Мара Белчева". В резултат на блестящата работа на Росица Конова, от Управителния съвет на Съюза на физиците в България, фестивалът бе организиран в кратки срокове.

       Общият брой на участниците от всички крайща на България е 530. На фестивала дойдоха 320 ученици, 130 учители и много гости. В областите физика, биология, химия и география фестивала протече в три направления: 1) театрални постановки, 2) компютърни представяния и 3) демонстрационни опити. В програмата на фестивала имаше представяне на Британския съвет на тема "Особености при възприемането на светлината".

       Проведеното неофициално класиране в трите области показа най-добрите работи. Три от театралните постановки ще бъдат представени на международния фестивал в Гренобъл през месец април 2007 година. Изводите от проведения фестивал говорят за значителен превес на компютърните презентации над реалния експеримент.


Начало

Съюз на Физиците в България

Създаден: 30 11 2006 г.
Променен: 22 02 2015 г.