2015
Музей по история на физическите науки
   
   
Международна година на светлината

ФЕВРУАРИ 2015

Събрание на Учителската секция на Софийски клон на Съюза на физиците в България на 21 февруари 2015 (събота) 10:00 в аудитория В 44 (3 етаж) на Физически факултет на СУ бул. Дж. Баучър 5 с дневен ред: Закона за образованието; Есенната среща на софийските учители Олимпиадата по експериментална физика; Юлската лектория.

МАРТ 2015

Частичното слънчево затъмнение на 20 март 2015 година в София започна в 10 ч 42 м и продължи 2 ч 16 м. По време на максималната фаза на затъмнението в 11 ч 49 м 5 с, близо половината (53%) от слънчевият диск е покрит от Луната [по текст на Е. Семков и изображение на П. Маркишки]

АПРИЛ 2015

Ден на фотона: Средношколска олимпиада по експериментална физика, организирана от Софийския клон на Съюза на физиците на 25 април 2015 година във Физическия факултет на СУ.

ЮНИ 2015

Светлината в медицината е мотото на XXXII колоквиума посветен на "Физиката в опазване на човека и околната му среда" и проведен на 5-6 юни 2015 г. в Предклиничния Учебен Център на Медицински Университет – София, ул. Здраве 2, София 1431. По основни теми: 1. Оптични методи и технологии в медицината; 2. Светлина и фотобиологичните процеси записването за участие с доклад, постер или като слушателе до 15 май 2015 г. Докладите ще бъдат издадени в електронен формат.

Колегиалната вечеря на 20 юни 2015 г. от 19 часа е продължение на Бала на физика, организиран от Софийския клон.

ЮЛИ 2015

Юлски лекторат Сряда 1 юли Денят на биологията ще се проведе в аулата на Биологически факултет
Kоординатор на Деня на биологията проф. д-р Мариела Оджакова, modjakova@biofac.uni-sofia.bg, Биологически факултет, 1164 София, бул. Драган Цанков 8
09:00 Приветствие от Декана, проф. д-р Мариела Оджакова

   

09:05 Физика на меката и живата материя, акад. Александър Г. Петров

10:00 Силата на водата – екологични, образователни и здравно-възпитателни аспекти, проф. дбн Яна Топалова, Биологически факултет, yanatop@abv.bg
10:30 ПОЧИВКА
11:00 Биологични ефекти на вещества с наркотично и общо стимулиращо действие, проф. д-р Христо Гагов, Биологически факултет, hgagov@abv.bg
11:30 Фаунистичното разнообразие на България и съвременната природозащита, гл. ас. д-р Атанас Грозданов, Биологически факултет, zootribe@gmail.com
12:00 Развитие на научните изследвания и преподаването в Катедрата по ботаника на Биологически факултет на Софийския университет, проф. дбн Майя П. Стойнева-Гертнер, Биологически факултет, mstoyneva@abv.bg
12:30 Биотехнологиите в нашето ежедневие - съвременно развитие на хрaнителните биотехнологии, гл. ас. Диляна Николова, Биологически факултет, dinikolova@mail.bg

Четвъртък 2 юли 2015
Аудитория В-44, Физически факултет, СУ Св. Климент Охридски, бул. Дж. Баучър 5
09:00 Малките спътници, доц. д-р Пламен Данков, к-ра Радиофизика и електроника, Физически факултет, dankov@phys.uni-sofia.bg
10:00 От плазмените дисплеи до ракетните двигатели, доц. д-р Живко Кисьовски, р-л к-ра Радиофизика и електроника, Физически факултет, kissov@phys.uni-sofia.bg
11:00 Интерактивен учебник. Как се пише статия, д-р Иля Петров, Физически факултет, СУ, heron_press@mail.bg
12:00 Технологията на проследяване на гама-кванти в германиев детектор, гл. ас. д-р Мартин Джонголов, к-ра Ядрена техника и енергетика, martin.djongolov.4d@gmail.com

Петък 3 юли 2015
Аудитория Проф. Карамихайлова А-315, Физически факултет, СУ Св. Климент Охридски, бул. Дж. Баучър 5
Kоординатор на деня, доц. д-р Василка Пенчева, Институт по електроника (ИЕ) – Българска академия на науките (БАН), vasilka@ie.bas.bg
09:00 Съвременни оптични спектрални методи за диагностика в медицината, доц. д-р Екатерина Борисова, ИЕ-БАН, borisova@ie.bas.bg
10:00 Физиката като основа на интерактивната медицина, проф. дфн Лъчезар Аврамов, ИЕ-БАН, avramov@ie.bas.bg
11:00 Една светлинно базирана технология: производство на зелен фураж със светодиоди, Станимир Стойчев, www.foddersolutions.bg, stoycheff@foddersolutions.bg
12:00 Радонът в сгради – проблемът и решенията, проф. дфн Добромир Пресиянов, pressyan@phys.uni-sofia.bg

Понеделник 6 юли 2015
09:00 Сините светодиоди революция в осветлението, проф. дфн Е. Вълчева epv@phys.uni-sofia.bg
10:00 Без страх за земетресенията, гл. ас. д-р Гергана Георгиева, ggeorgieva@phys.uni-sofia.bg
11:00 Диатомите – микросвят в стъклена кутия проф. д-р Надя Огнянова, ognjanovanadja@gmail.com
12:00 Задачите от Олимпиадите по Експериментална Физика (ОЕФ) организирани от Софийски клон на СФБ

Вторник 7 юли 2015
Kоординатор на Деня на астрономията доц. д-р Николай Томов, ИА с НАО, БАН, tomov@astro.bas.bg
09:00 Националната астрономическа обсерватория “Рожен” – наблюдателна база, доц. д-р Николай Томов, tomov@astro.bas.bg, http://www.astro.bas.bg
10:00 Взаимодействащи двойни звезди, ас. д-р Мима Томова, mtomova@astro.bas.bg, http://www.astro.bas.bg
11:00 Астрономия и светлина, доц. д-р Димитър Колев, dzkolev@abv.bg, http://www.astro.bas.bg
12:00 Щрихи от света на планетите, Георги Латев, glatev@astro.bas.bg, http://www.astro.bas.bg

проф. дфн Тодор Мишонов, Председател на Софийския клон на Съюза на физиците в България, mishonov@gmail.com

НОЕМВРИ 2015

    Скали, минерали, скъпоценни камъни – езотерика и мистични свойства, лекция на проф. д-р Бойко Рангелов, организирана от клуба на физика в лекционната зала на катедрата по физика на Минно-геоложкия университе, 27 ноември 2015 година от 17:30 часа.

Начало       

Съюз на физиците в България    СФБ       

    Софийски клон на СФБ          Европейско физическо дружество       

    Създаден: 17 юни 2015 г.
Променен: 04.03.2021 г.