Начало
Изпълнители
Концерти
Записи
Видео
Текстове
Носии
Хорo
Теория

ТЕКСТОВЕ НА ПЕСНИ

Текстовете на българските народни песни показват красотата, богатството и емоционалността на българския език. Представа за емоционалната страна на езика ни дава личното обръщение. То бива положително или отрицателно. В българския език няма неутрално лично обръщение. Пример: към Димана / Рада / Яна изразяваме нашето положително емоционално отношение, като се обръщаме с името "Диманке" / "Радке" / "Янке" или отрицателно отношение викайки "Димано" / "Радо" / "Яно". Има и трета умалителна форма, която също изразява положително отношение "Диманче" / "Раде" / "Янче". Единствената неутрална форма е официалното обръщение, което е по фамилия. Например "Господин Петков".

 1. Абре бати Кольо (7/8)

 2. Абре Илия (2/4)

 3. Абре юначе (2/4)

 4. Ай да идем Яно (2/4)

 5. Айде да йодимо (7/8II)

 6. Айде моми (5/8)

 7. Айде Раде (7/8II)

 8. Алтъна (7/8II)

 9. Ах га порасна (5/8)

 10. Ах къде е (7/8II)

 11. Бае (~)

 12. Бела се зора (~)

 13. Белото Марийче (9/8)

 14. Биляна (7/8)

 15. Благуно (7/8II)

 16. Боряно (2/4)

 17. Брайне ле (9/8)

 18. Брала мома (7/8)

 19. Брала мома къпини (9/8)

 20. Бре Петрунко (2/4)

 21. Бяла Рума (13/16 II)

 22. Бяла Стана (7/8)

 23. В градина мома (9/8)

 24. В Неврокопско (7/8 II)

 25. В огин пламна (7/8 II)

 26. В село дюлгере (2/4)

 27. Вакло (~)

 28. Василке (9/8)

 29. Вез ден Рада (см.р.)

 30. Вендо (2/4)

 31. Вечеряй Радо (2/4)

 32. Видиш ли (2/4)

 33. Видиш ли слънчо(7/8)

 34. Викнала Янка (2/4)

 35. Вилай мома (7/8)

 36. Вила се е (2/4)

 37. Вило моме (2/4)

 38. Вино пиям (7/8II+9/8)

 39. Вино пият (~)

 40. Вито се (7/8)

 41. Гайдине свирят (9/8)

 42. Гано Ганке (7/8)

 43. Гего мамин Гего (13/16)

 44. Гиздава Марийка (11/8)

 45. Гизди са кичи Тудоро (2/4)

 46. Гльодай ма (2/4)

 47. Града се гради (7/8)

 48. Гюл девойче (2/4)

 49. Да знаеш (2/4)

 50. Две са дружки (11/8)

 51. Де гиди (2/4)

 52. Девойче (7/8 II)

 53. Девойчице (7/8 II)

 54. Дека ти (см.р.)

 55. Дена слиза (2/4)

 56. Денe мари (2/4)

 57. Дервишко (2/4)

 58. Джоре Дос (2/4)

 59. Димитър (~)

 60. Димка (2/4)

 61. Доди си Пану (7/8II+11/8)

 62. Дойнe (2/4)

 63. Долетея Коледо (7/8)

 64. Домакине (7/8 II)

 65. Доне Малено (7/8)

 66. Достено (7/8)

 67. Дреме ми се (2/4)

 68. Дряновските моми (7/8)

 69. Дуйни ми (7/8 II)

 70. Еж се жени (5/8)

 71. Ела либе (2/4)

 72. Елено Елено (5/8)

 73. Елено моме (13/16)

 74. Ерген одих (7/8)

 75. Женалай Ганка (~)

 1. Жълтото цвете (5/8)

 2. Заблеяло (~)

 3. Завило се (2/4)

 4. Завило се вито хоро (2/4)

 5. Загорка (2/4)

 6. Зайди зайди (~)

 7. Залибих си (5/8)

 8. Залибила е Ниделя (2/4)

 9. Залюбилай (11/8)

 10. Залюбих три моми (5/8)

 11. Замръкнала е (7/8)

 12. Замъчи се (5/8)

 13. Запретни (~7/8II)

 14. Засвирили са (2/4)

 15. Заспала е Ружка (2/4)

 16. Заспало е Дине (см.р.)

 17. Звязда (~)

 18. Здрава годинчица (2/4)

 19. Зелен венец (9/8)

 20. Земи кеко (2/4)

 21. Земи огин (7/8II)

 22. И от високо (~)

 23. Изгреяло ясно слънце (2/4)

 24. Изгряла е (7/8)

 25. Иван Калинки (7/8)

 26. Има ли господ (7/8 ІІ)

 27. Иван на Рада (2/4)

 28. Искат ме (2/4)

 29. Итър Митър (11/8)

 30. Йовано (7/8II)

 31. Йове (7/8II+11/8)

 32. Йоздол (2/4)

 33. Йодола (9/8)

 34. Калино Малино (9/8)

 35. Калино Радо (2/4)

 36. Кара Кольо (2/4)

 37. Катерино (2/4)

 38. Катерино моме (7/8II)

 39. Като свирки свират (7/8II)

 40. Китчице (2/4)

 41. Кога падна (7/8ІІ)

 42. Кога си болно (7/8ІІ)

 43. Коладе (5/8)

 44. Колибаре (2/4)

 45. Колку са (~)

 46. Костадиня (5/8)

 47. Кукувица (~)

 48. Лажи Вере (7/8 II)

 49. Лазар еднаж

 50. Лаленце (2/4)

 51. Лале ли си (~)

 52. Ле па Яно (~)

 53. Леле свашке (2/4)

 54. Либе залибих (2/4)

 55. Лиляно (7/8 II)

 56. Лудо на Дона думаше (7/8)

 57. Люлни ма (2/4)

 58. Магдено (2/4)

 59. Майка Калина думаше (9/8)

 60. Македонско (7/8 II)

 61. Малка мома конче (2/4)

 62. Малка мома по двор (5/8)

 63. Малка мома цвете (2/4)

 64. Малкай мома (~+7/8II)

 65. Мама Яна (11/8)

 66. Маре Никола (11/8)

 67. Мари Доне (2/4)

 68. Мари Марийо (2/4)

 69. Мари Моме (2/4)

 70. Мари Радо (2/4)

 71. Мари Станку (7/8)

 72. Мари Тудоро (2/4)

 73. Марийка (7/8)

 74. Марко (~)

 75. Марко кове Нане (5/8)

 1. Месечинко (~+7/8II)

 2. Мете мома (2/4)

 3. Мила мале (11/8)

 4. Мила ми е (2/4)

 5. Миле (7/8 II)

 6. Милка (7/8)

 7. Митро (7/8ІІ)

 8. Моме Невено (2/4)

 9. Момин танец (2/4)

 10. Момице (2/4)

 11. Момниле (2/4)

 12. Море аресах (2/4)

 13. Море кога (9/8)

 14. Море пиле (7/8 II)

 15. Море сокол (7/8 II)

 16. Мори момиченце (2/4)

 17. Мър Гергано (11/8)

 18. Мър Тудорке (2/4)

 19. Мятало Ленче (7/8)

 20. На моми даваш (2/4)

 21. Накладоше (9/8)

 22. Нали ти рекох (7/8 II)

 23. Направила мома (2/4)

 24. Навали се Шар планина (7/8II)

 25. Не ме жени (7/8II)

 26. Не казвай (7/8II)

 27. Ниделя (7/8)

 28. О Яно Яно (~)

 29. Обзаложи се (~)

 30. Овчар свири (5/8)

 31. Огреяла месечинка (2/4)

 32. Оздоле идат (7/8)

 33. Ой девойко (7/8)

 34. Ой ти моме (9/8)

 35. Омиле (2/4)

 36. Опни ми (2/4)

 37. Оро се вие (9/8)

 38. Остани сбогом (~)

 39. Отишла е (11/8)

 40. Отучи се (7/8 II)

 41. Още ли (7/8 II)

 42. Пак след мен (7/8 II)

 43. Петку на Рада (2/4)

 44. Петруно (7/8)

 45. Пиленце пее (2/4)

 46. Пирине (7/8 II)

 47. Писмо ти е (7/8 II)

 48. Пита ли Тинке (7/8 II)

 49. Питат ме мале (2/4)

 50. По друм моме (5/8)

 51. Повела е Йова (7/8II+11/8)

 52. Позаспа ли (2/4)

 53. Пойдоме леле (5/8)

 54. Пойдох рано (5/8)

 55. Похвали се (11/8)

 56. Походих (5/8)

 57. Провикна се Рада (2/4)

 58. Провикна се Стуян (~)

 59. Провикна се (7/8)

 60. Продават се (7/8II)

 61. Проклет (7/8 II)

 62. Проминало е девойче (11/8)

 63. Прочула се (см.р.)

 64. Пуста младост (7/8 II)

 65. Пусти моми (11/8)

 66. Радка на Дунав (5/8)

 67. Радомирка (2/4)

 68. Рано ми е море (5/8)

 69. Разяснило (7/8)

 70. Рипни Калинке (2/4)

 71. Росна китка (7/8 II)

 72. Росни ми (7/8 II)

 73. Родил се (7/8 II)

 1. Рофинка (~)

 2. Рума мома (9/8)

 3. С кол е баба (~)

 4. Сардиса ле (2/4)

 5. Сбогом (7/8 II)

 6. Сбогом и прости (7/8 II)

 7. Севделие моме

 8. Севдено (2/4)

 9. Севдо (7/8 II)

 10. Седе (7/8)

 11. Седенкя (~)

 12. Ситно се (7/8II)

 13. Сичките моми (7/8 II)

 14. Слушай (2/4)

 15. Слънчице (5/8)

 16. Слънце нависоко (7/8+11/16)

 17. Слънце се стега (7/8II)

 18. Сминдарефчице ле (см.р.)

 19. Снощи вечер (9/8)

 20. Снощи го видох (9/8)

 21. Снощи Даймян (2/4)

 22. Снощи e Добрa (7/8II)

 23. Снощи си дойде (9/8)

 24. Снощи станах (7/8)

 25. Снощи утидах (2/4)

 26. Соньо (~)

 27. Сред селото (7/8)

 28. Стани попадийке (2/4)

 29. Станке (2/4)

 30. Станку ле (2/4)

 31. Стано бяла Стано (2/4)

 32. Стойне, Стойне (7/8)

 33. Стуенчо (7/8)

 34. Стуян (2/4)

 35. Тамо долу (7/8 II)

 36. Тинке (2/4)

 37. Трендафилчето (11/16)

 38. Тренке (11/8)

 39. Три нощи (7/8ІІ)

 40. Тръгна мома (2/4)

 41. Тръгнала Румяна (7/8 II)

 42. Тръгнали ми са (~)

 43. Тръгнали моми (2/4)

 44. Тръгнали старци (7/8)

 45. Тръгнало е (7/8)

 46. Ту побърза (~)

 47. Тудоро Тудоро (9/8)

 48. Тудорче ле (5/8)

 49. Туку ми рекли (5/8)

 50. Турчин робини (~)

 51. Тъкала ли си (~)

 52. Тъмен се (2/4)

 53. Xора от прошки (7/8 II)

 54. Хранила (2/4)

 55. Цветините очи (9/8)

 56. Цонке ле (5/8)

 57. Църнилчице (2/4)

 58. Цъфнало (7/8 II)

 59. Чие това (2/4)

 60. Чича рече (5/8)

 61. Чичините коне (2/4)

 62. Чоко черноко (2/4)

 63. Шопска китка (см.р.)

 64. Що прибърза (5/8)

 65. Юнак Гьорги (11/16)

 66. Я дай ми бульо

 67. Я излез бульо

 68. Я излез Маро (7/8 II)

 69. Я те пракям (7/8 II)

 70. Яна овчар либила (2/4)

 71. Янке мамина (2/4)

 72. Яно ле (7/8 ІІ)

 73. Яно Яно (11/8)

ДИАЛЕКТНИ ДУМИ И ИЗРАЗИ

Антерия – Къса връхна дреха

Армаган – Подарък

Бабо – Обръщение, с което съпругът изразява почит към майката на съпругата си, а техните деца към майките на баща им и майка им

Бори – Събаря

Брайне – Батко

Бой – Ръст, Височина

Буй – Расти, Порасни

Бульо – Обръщение към снахата на братята и сестрите на съпруга й

Бунар – Кладенец

Вез ден – Цял ден

Врати; Враща – Връщам се

Врече – Вълмо, къс развлачена вълна за ръчно предене

Вуйна – Обръщение към съпругата на брат на майка ми

Вуйчо – Обръщение към брата на майка ми

Главен, Главеница – Годен (сгоден), Годеница

Герен – Кладенец

Девер – Обръщение на снахата към брат на съпруга й

Доаждам – Идвам

Доваждам – Довеждам

Дюлгерин – Строител (шопски диалект)

Дядо – Обръщение, с което съпругът изразява уважение към бащата на съпругата си, а техните деца към бащите на майка им и баща им

Етърви – Две снахи в една къща са етърви (етървата е жена на брата на мъжа)

Заборави – Забрави

Запре – Спря (шопски диалект)

Зълва – Сестра на съпруга

Зупай – Стъпвай

Калтята – Кръстница (македонски диалект)

Калеко – Кръстник (македонски диалект)

Калина – Обръщение на снахата към сестра на съпруга й. Името "Калина" не е собствено, а нарицателно. То изразява роднинската връзка с лицето в семейството и е израз на уважение. Поставя се пред собственото име. Например "калино Радо" по същия начин както казваме "бабо Станке", лельо Драгано"

Ке – Ще (македонски диалект)

Каматно – Хубаво (родопски диалект)

Кому – На кого (шопски диалект)

Корсче – Кръсче (Родопски диалект)

Кошуля – Риза (шопски диалект)

Лани, Ланска, Лански – От предишния път, От миналата година, Стар

Леля и Свяко – Обръщение към сестрата на баща ми и към нейния съпруг

Момице – Момиче (Родопски диалект)

Мораф – Син (шопски диалект)

Найде, Найдох – Намирам, Намерих (шопски диалект)

Нему – На него (шопски диалект)

Огин – Огън (македонски диалект)

Одая – Стая

Ойдем – Отивам

Ока – Съд с вместимост 1 литър, например кана

Окам – Викам

Орати – Говори (шопски диалект)

Оти – Защо (шопски диалект)

Отнесоя – Занесоха (шопски диалект)

Оче – Иска (шопски диалект)

Пайван – Вързани, Оседлани

Папуци – Обувки

Паралия – Ниска маса

Патравци – Крака (шопски диалект)

Пенджер – Прозорец

Ръчиня – Ръце

Сакам – Искам (шопски диалект)

Сал – Само

Свяко (Свако) – Обръщение към съпругът на сестрата на баща ми, която ми е леля

Сдумали – Наговорили

Севда – Любима

Сос – Със

Софра – Ниска маса

Стринка – Обръщение към съпругата на брата на баща ми, който ми е чичо

Сум – Съм

Сърп – Инструмент за рязане класовете на житото

Таман – Току що

Терзия – Шивач

Торнувам – Тръгвам (родопски диалект)

Тугина – Чужбина (македонски диалект)

Тути – Търпи

Файда – Полза (турски)

Хортувам – Говоря

Чамурджия – кюмюрджия

Чичо – Обръщение към брат на бащата

Чича – Чичо (шопски диалект)

Шамия – Забрадка (македонски диалект)

КОНТАКТИ

Тел. +359 (0)899 75 05 90
E-mail: gkamish@issp.bas.bg; E-mail: trioiskar@yahoo.com
http://www.trioiskar.com

Създаден: 20 януари 2012 г.
Променен: 25.09.2021 г.

Web