Начало
Трио Искър
Детска група
Концерти
Записи
Видео
Текстове
Изпълнители
Носии

София


Камигс

Дането

Ками-София

Съединение

Музей

Създаден 6.7.2010
Променен 5.11.2019


КОНТАКТИ

Тел. +359 899 75 05 90
E-mail: gkamish@issp.bas.bg
http://www.trioiskar.com

Web