Администрация
Читалище
Жители
Новини
Производители
Арендатори
Фирми

Район Търговище


Трио Искър

Дането
Камигс
Създаден: 28.8.2013
Променен: 11.5.2018

АДМИНИСТРАЦИЯ
Кмет
ИЛИЯ СПАСОВ ГЕОРГИЕВ
Тел. +359 6002 23 22

Работно време
от понеделник до петък от 8:00 – 12:00 и от 13:30 – 17:00 ч.

     Бивш кмет

Тотьо Тотев

Пощенска служба

Работно време: 12:00 – 16:00 ч.

Здравна служба

Сряда: 14:00 – 16:00 ч.

АВТОБУСЕН ТРАНСПОРТ
Автогара Търговище, тел. +359 601 64 316

Търговище – Бряг – Съединение – Бряг – Търговище
5:30 от спирките на градския транспорт

Търговище – Бряг – Съединение – Манастирци – Лозница – Манастирци – Съединение – Бряг – Търговище
8:00 от автогарата (Микробусът тръгва от Автогарата в Търговище и пътува само в понеделник, сряда и петък)

Търговище – Бряг – Съединение – Бряг – Търговище
12:00 от спирките на градския транспорт

Търговище – Бряг – Съединение – Манастирци – Лозница – Манастирци – Съединение – Бряг – Търговище
16:00 от автогарата (Микробусът тръгва от Автогарата в Търговище и пътува само в понеделник, сряда и петък)

Търговище – Бряг – Съединение – Бряг – Търговище
17:00 от спирките на градския транспорт

Web
Тел. +359 899 75 05 90