Администрация
Читалище
Жители
Новини
Производители
Арендатори
Фирми
Район Търговище


Трио Искър


Дането
Камигс
Създаден: 28.8.2013
Променен: 11.5.2018

Читалище Пробуда 1928   с   Библиотека

Секретар
Анка Стаменова
тел. 0894 62 91 39

Работно време: 8:30 – 12:00 ч.     13:30 – 17:00 ч.

Пенсионерски клуб   с   Фолклорна група

Ръководител
Драганка Рашкова

Web
Тел. +359 899 75 05 90