Администрация
Читалище
Жители
Новини
Производители
Арендатори
Фирми
Район Търговище


Трио Искър
Дането
Камигс

Създаден: 28.8.2013
Променен: 19.3.2017

ФИРМИ

В центъра на селото има два честни магазина. Единият е само за хранителни стоки, а другият е смесен.

Мандрата в село Съединение е ново и модерно предприятие.


Web
Тел. 0899-75-05-90