Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките

Конкурс-БАН

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

Симпозиум

Юбилеи

Новини

Видео

Литература

Връзки

Услуги

КнижарницаМемоари


Създаден 9.11.2014
Променен 10.6.2018

Чл.-кор. дфн
ЕМИЛ РАФАЕЛОВ НИСИМОВ
2014
Избран


 1. Заявление

 2. Формуляр

 3. Автобиография

 4. Приноси

 5. Статистически данни

 6. Индекс на Хирш

 7. Публикации

 8. Публикации 1

 9. Цитати

 10. Цитати 1

 11. Свидетелство

 12. Диплома